หอนาฬิกาเชียงราย : Chaingrai Clock Tower

หอนาฬิกาเชียงราย : Chaingrai Clock Tower เมืองเชียงราย, เชียงราย

หอนาฬิกานี้มีความวิจิตรตระการตา เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่วัดร่องขุน ทุกคืนเวลา 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม และ 3 ทุ่ม จะมีการแสดงแสงสีเสียง ที่หอนาฬิกาประกอบเพลงเชียงรายรำลึก ดังก้องถนนจนจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้ว

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ