พิพิธภัณฑ์บ้านดำ : Bandum Museum

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ : Bandum Museum เมืองเชียงราย, เชียงราย

ไปดูสิ่งที่วิจิตรตระการตาอย่างวัดร่องขุ่นมาแล้ว ก็ต้องอย่าพลาดที่จะไป พิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาคารสถาปัตยกรรมแห่งนี้เป็นแบบกาแล ภายในเน้นจัดแสดงผลงานศิลปะลํ้าค่า จนถึงบรรดาหนังสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หนังงู หนังหมี หนังควายป่า หนังเสือ ฯลฯ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ