บ่อนํ้าร้อนเวียงป่าเป้า : Wiang Pa Pao hot spring

บ่อนํ้าร้อนเวียงป่าเป้า : Wiang Pa Pao hot spring เวียงป่าเป้า, เชียงราย

เป็นบ่อนํ้าร้อนธรรมชาติ 3 บ่อ รอบบริเวณจัดเป็นสวนสวยงามร่มรื่น มีนํ้าแร่อุ่นๆ ไหลวนเวียนอยู่ในสระเหมาะสำหรับการแช่เพื่อการพักผ่อนคลายความเครียด บรรเทาอาการปวดข้อกระดูก เหน็บชา ตลอดจนบำรุงผิวพรรณ อีกทั้งที่นี่ยังถือเป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่-เชียงราย ภายในบริเวณมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ