วัดเจดีย์หลวง : Jedeeluang Temple

วัดเจดีย์หลวง : Jedeeluang Temple เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตัววัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ วัดเจดีย์หลวงจึงถือเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ