บ้านถวาย : Baan Tawai Handcraft Village

บ้านถวาย : Baan Tawai Handcraft Village หางดง, เชียงใหม่

เดิมเป็นชุมชนหมู่บ้านหัตถกรรม ที่มีชื่อเสียงทางด้านงานไม้แกะสลัก ที่มีฝีมือสวยงาม ประณีต ปัจจุบันมีร้านค้า เกือบทุกตรอกซอกซอยของหมู่บ้าน ทั้งตลาดขายสินค้าหัตถกรรมแบบเดิมๆ ที่มีราคาไม่แพง จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมการผลิต และซื้อเป็นสินค้าที่ระลึกได้อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ