พระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร : Prathad Doy Suthepworawiharn

พระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร : Prathad Doy Suthepworawiharn เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

ใครมาเชียงใหม่ต้องมากราบไหว้สักการะพระธาตุดอยสุเทพ วัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ เจดีย์ของวัดเป็นทรงเชียงแสน ปิดด้วยทองทั้งองค์ บริเวณรอบองค์เจดีย์ยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ