นํ้าตกตาดหมอก : Tad Mork Falls

นํ้าตกตาดหมอก : Tad Mork Falls ดอยสุเทพ, เชียงใหม่

เป็นน้ำตกขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่มาก เกิดจากลำห้วยแม่แรมมีสายน้ำไหลมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร น้ำตกตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเบญจพรรณอันร่มรื่ม ระยะทางก็ไม่ไกลมากประมาณ 500 เมตร

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ