ตลาดเก้าห้อง : Kaohong market

ตลาดเก้าห้อง : Kaohong market บางปลาม้า, สุพรรณบุรี

ตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อายุประมาณ 100 ปี สร้างประมาณต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ คำว่า "ตลาดเก้าห้อง" น่าจะนำมาจากชื่อของบ้านที่มีเก้าห้องซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงที่แห่งนี้ที่เดียวในประเทศไทย นอกจากนั้นทางชุมชนก็ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้องขึ้นมา ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้าวของเก่าแก่ของชาวบ้านในชุมชนนำมามอบให้ และไฮไลต์ของตลาดแห่งนี้อีกอย่างก็คือ "หอดูโจร" ที่อดีตสร้างไว้ให้ชาวบ้านระแวดระวังภัยในชุมชน ไม่ให้โดนปล้นจากโจรผู้ร้าย credit : www.tiewpakklang.com

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ