อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร : Thep Kasatri and Si Sunthon Heroines Monument

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร : Thep Kasatri and Si Sunthon Heroines Monument เกาะภูเก็ต, ภูเก็ต

จากตัวเมืองภูเก็ตเข้าไปทางอำเภอถลาง ผ่านสี่แยกท่าเรือ จะเห็นอนุสาวรีย์ของสองวีรสตรีของไทย ตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ในชุดโจงกระเบน สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มตะเบง-มาน มือทั้งสองถือดาบ ซึ่งวีรกรรมและผลงานของท่านนับเป็นแบบอย่างของหญิงไทย ที่ได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีเมืองถลาง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ