ศาลหลักเมืองบ้านท่าเรือ : Phuket Old City Pillar Shrine

ศาลหลักเมืองบ้านท่าเรือ : Phuket Old City Pillar Shrine เกาะภูเก็ต, ภูเก็ต

ศาลหลักเมือง อ.ถลางเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่คนภูเก็ตพากันมาสักการะอยู่เป็นประจำเพราะถือเป็นมงคล เป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองศาลหลักเมือง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ