วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (วัดพระใหญ่) : Phra Phutthamingmongkol Eaknakakeeree

วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (วัดพระใหญ่) : Phra Phutthamingmongkol Eaknakakeeree เกาะภูเก็ต, ภูเก็ต

พระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ สีขาวเด่นอยู่บนยอดเขา เห็นได้แต่ไกล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ภายในวัดยังมี เจ้าแม่กวนอิม พระรูปของพระเจ้าตากสินรัชกาลที่ 5 พระองค์เจ้ากรมหลวงชุมพรฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ไว้สำาหรับให้ผู้มาเยือนได้สักการะ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ