อ่าวธารเสด็จ : Tarnsadej bay

อ่าวธารเสด็จ : Tarnsadej bay เกาะพงัน, สุราษฎร์ธานี

อ่าวธารเสด็จเป็นเวิ้งอ่าวเล็กๆ มีชายหาดเล็กๆ ที่น้ำตกธารเสด็จไหลผ่านลงสู่ทะเล ทรายขาวสะอาดสามารถลงเล่นน้ำได้ มีจุดชมววิจากมุมสูง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ