หาดเจ้าเภา : Jaopao beach

หาดเจ้าเภา : Jaopao beach เกาพงัน, สุราษฎร์ธานี

หาดเจ้าเภาเป็นหาดเงียบสงบเหมาะแก่การเล่นน้ำ ขนาบข้างไปกับทิวมะพร้าว และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงาม

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ