สถานีรถไฟหัวหิน : Hua Hin Train Station

สถานีรถไฟหัวหิน : Hua Hin Train Station หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

ถือเป็นสัญลักษณ์ของหัวหินอีกที่หนึ่ง ด้วยสถาปัตยกรรมแบบสมัยก่อนที่สร้างตัวอาคารด้วยไม้ ดูขลัง และสวยงาม น่าไปถ่ายรูปสักแช๊ะไว้เป็นที่ระลึก และในบริเวณสถานีรถไฟหัวหินนี้ มีการนำาโบกี้เก่าอายุกว่า 50 ปี มาปรับปรุงเพื่อจัดทำาเป็นห้องสมุดรถไฟ เพื่อให้ บริการประชาชนฟรีอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ