อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ : Thansadej national park

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ : Thansadej national park เกาะพงัน, สุราษฎร์ธานี

ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2431 ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสเกาะพงันเป็นครั้งแรก และได้พระราชทานนามน้ำตกบนเกาะพงันถึงสามแห่ง ได้แก่ น้ำตกธารเสด็จ, น้ำตกธารประพาสและ น้ำตกธารประเวศ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ