หาดหัวถนน : Huatanon beach

หาดหัวถนน : Huatanon beach เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

หาดหัวถนน อยู่ถัดจากหาดนาเทียน แบบติดๆกันเลย และอยู่ทางด้านทิศใต้ถัดมาจากหาดละไม เป็นหาดสงบอีกหาดหนึ่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรู้จักกัน ลักษณะชายหาดมีส่วนที่ทอดยาว ออกไป จึงทำให้ระดับน้ำไม่ลึกจนเกินไป หาดนี้สะดวกแก่การเดินทางไปหาดหน้าทอนมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางถนนใหญ่ ที่มาจากหาดละไมตัดกลางเกาะไปสู่หาดหน้าทอน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ