พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน : Mrigadayavan Palace

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน : Mrigadayavan Palace ชะอำ, เพชรบุรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถและทรงพระสำาราญในฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วันนี้พื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศนมฤคทายวัน เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ ต้องทำาหนังสือถึงผู้กำกับการกองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032-508-443-4

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ