จุดชมวิวเกาะพีพี : Phi Phi Viewpoint

จุดชมวิวเกาะพีพี : Phi Phi Viewpoint เกาะพีพี, กระบี่

จากท่าเรือ เดินลัดเลาะแหล่งชุมชนของอ่าวต้นไทรไปยังจุดชมวิวของเกาะพีพี เดินขึ้นเนินเขาผ่านบันไดและพื้นลาดชันสักเล็กน้อยก็จะพบกับวิวทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัม ทิวเขาหินปูน และผืนทะเลสีฟ้าคราม สัญลักษณ์ของเกาะพีพีดอน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ