เกาะปอดะ : Poda Island

เกาะปอดะ : Poda Island ทะเลแหวก, กระบี่

เกาะปอดะตั้งอยู่ในทะเลด้านหน้าอ่าวนาง ห่างจากฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทะเลกระบี่ ชายหาดเหมาะแก่การเล่นน้ำ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ