เกาะไก่ : Kai Island

เกาะไก่ : Kai Island ทะเลแหวก, กระบี่

เกาะไก่ มีอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะด้ามหอกด้ามขวาน เป็นเกาะหินปูนที่เป็นสัญลักษณ์ของทะเลกระบี่ ดูดีๆ รูปร่างเหมือนไก่เป๊ะๆ

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ