น้ำตกหน้าเมือง : Namueng Watefall

น้ำตกหน้าเมือง : Namueng Watefall เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี

น้ำตกที่เป็นหน้าเป็นตาของสมุย มีด้วยกัน 2 แห่ง คือ น้ำตกหน้าเมือง 1 และน้ำตกหน้าเมือง 2 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ชมความสวยงามของน้ำตกที่ทิ้งตัวลงมาไหลผ่านผาหิน พร้อมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ว่าครั้งหนึ่งเราเคยพิชิตน้ำตกที่สูงที่สุดบนเกาะสมุยมาแล้ว!

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ