เกาะเหลาลาดิง (เกาะรังนก) : Laolading island

เกาะเหลาลาดิง (เกาะรังนก) : Laolading island อ่าวนาง, กระบี่

เกาะเหลาลาดิง ( เกาะรังนก ) ชมช่องเว้าแหว่งซึ่งเป็นรังนกนางแอ่น และความงามของหาดทรายที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว จนที่ชาวต่างชาติเรียกขนานนามกันอีกชื่อว่า เกาะพาราไดส์

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ