ใครอยากกินผลไม้ฟรีๆ ฟังทางนี้จ้าจังหวัดจันทบุรีจัดเต็มจุใจ! "กินผลไม้ฟรีวันละ 2 รอบ" ในงานของดีเมืองจันท์วันผลไม้ 19-27 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีงาน"วิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี 2561” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลผลไม้ ประจำปี 2561 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มช่องทางการตลาด กระจายผลผลิต โชว์สินค้าของดีเมืองจันท์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริฯ รัชกาลที่ 9 นิทรรศการจำลองสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี การประดับตกแต่งประติมากรรมผลไม้ มุมถ่ายภาพที่ระลึกสวยงาม การประกวดผลไม้ มหกรรมสินค้าของดีเมืองจันท์ ตลาดผลไม้ประชารัฐ นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ออร์แกนิกอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าอุปโภค บริโภค


กินฟรี! ผลไม้หลากหลายวันละ 2 รอบ คือ รอบ 12.00-13.30 น. และ 18.00 น.-19.30 น. พร้อมชมการประกวดธิดาชาวสวน ประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของเด็กเยาวชน และนักศึกษาและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย


สถานที่จอดรถกว้างขวางริมถนนสุขุมวิทนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี สวนผลไม้ที่เปิดให้เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

ใครที่อยากฟินกับผลไม้เมืองจันทบุรีแบบเต็มอิ่มก็ไปกันได้เลย


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟ้สบุ้คเที่ยวเมืองจันท์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจัันทบุรี และ ติดตามข่าวการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ที่นี่เลย>>https://www.facebook.com/pr.travel.chanthaburi/