พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี อีกหนึ่งจุดเช็คอินของดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงรายที่สวยงาม และน่าเดินทางไปสัมผัสกันสักครั้ง

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดดอยแม่สลอง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสันติคีรี 4 กิโลเมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณปี พ.ศ.2539 โดยสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา

เป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์ ออกแบบโดย ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกของสำนัก-พระราชวัง โดยประยุกต์มาจากพระธาตุโคปกะ วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระรูปของสมเด็จย่าที่ทำจากสัมฤทธิ์ขนาดเท่าพระองค์จริงฉลองพระองค์เต็มยศในพระอิริยาบถประทับพระราชอาสน์ ชั้นที่ 2 บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จย่าไว้ ณ ที่นี่ ชั้นที่ 3 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ 

ยิ่งในยามเย็นจุดนี้เป็นจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกได้อย่างงดงามมากๆ ใครที่มาเที่ยวดอยแม่สลองก็มาชมความงดงาม ณ พระบรมธาตุฯ แห่งนี้ พร้อมกับศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จย่าก็ทำให้เราเที่ยวอย่างอิ่มใจแล้วล่ะค่ะ


เลือกที่พักแม่สลองได้ที่นี่>>10 ที่พักแม่สลอง ไปนั่งชมภูเขา เที่ยวไร่ชา กินขาหมู