โครงการในพระราชดำริของในหลวงเรานั้นมีมากมายเหลือเกินค่ะ บางที่นอกจากจะเป็นศูนย์พัฒนาและศูนย์การเรียนรู้ที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมให้ความรู้แล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การไปเยือนมากๆ ลองไปเที่ยวตามรอยพ่อดูกันนะคะ วันนี้ชิลมี 7 ที่เที่ยวตามรอยพ่อใกล้กรุง พร้อมทริปตัวอย่าง วางแพลนแล้ว ตามรอยได้เลยมาฝากค่ะ
ศูนย์การพัฒนาศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - จันทบุรี

ยกระดับความเป็นอยู่ให้ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงพัฒนาอาชีพประมง และสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติชายฝั่งทะเล

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดที่น่าสนใจของจันทบุรี โดยมีทางเดินไม้พาเพื่อนๆลัดเลาะเข้าสู่ธรรมชาติของป่าชายเลนอันสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วยเงาของต้นโกงกางมากมาย เหมาะสำหรับการเดินเล่นออกกำลังกาย ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมไปถึงการชมวิวทิวทัศน์ และสัตว์น้อยใหญ่ที่คอยโผล่มาทักทายตลอดสองข้างทาง นอกจากสะพานไม้อันคลาสสิกความยาวถึง 1,600 เมตร จะพาคุณเข้าสู่ป่าชายเลนแล้ว มันยังพาคุณเดินไปสู่ปลายทางที่เป็นจุดชมวิวของอ่าวคุ้งกระเบนในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกอีกด้วย ซึ่งจุดประสงค์หลักๆ ของนักท่องเที่ยวก็คือมาถ่ายรูปกับทางเดินไม้สวยๆ สะพานไม้ และหอคอยชมวิวกับบรรยากาศชิ๊ลชิลนี่แหละ แถมยังช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงพัฒนาอาชีพประมง และสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติชายฝั่งทะเลอีกด้วย

ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน 

วันแรก

ช่วงเช้า

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เดินชมป่าชายเลน ศึกษาธรรมชาติ ขึ้นหอดูนก และพายเรือคายัค ช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม

ช่วงบ่าย

- เยี่ยมชมวิถีชีวิตสัตว์น้ำที่หลากหลาย ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

- ขึ้นเนินนางพญา ชมวิวถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

วันที่สอง

ช่วงเช้า

- ชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้ว ตื่นตากับฝูงปลาพลวงหิน

- เยี่ยมชมศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ช่วงบ่าย

- ชมนิทรรศการความรู้ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี

- ชมความงดงามของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล เรียนรู้วิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร

ที่ตั้ง : ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 8:30 - 16:30 น.

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปีโครงการช่างหัวมัน - จ.เพชรบุรี

ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ คำว่า ชั่งหัวมัน หมายถึง ชั่งน้ำหนักมันเทศ เนื่องจากครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ได้มีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย พระองค์ได้รับสั่งให้ข้าราชบริพารนำไปวางไว้ที่ตราชั่งแบบโบราณในห้องทรงงาน หลังจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ ครั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล มันเทศที่อยู่บนตาชั่ง มีใบงอกออกมา ในหลวง ร.9 จึงมีรับสั่งให้นำหัวมันนั้นปลูกใส่กระถางไว้ในพระราชวังไกลกังวลและมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่เพื่อปลูกมันเทศ โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินที่บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และให้ภาครัฐกับชาวบ้านดูแลร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

วันแรก

ช่วงบ่าย

- เดินทางสู่โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชดำริ แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- นมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล

วันที่สอง

ช่วงเช้า

- อุทยานราชภักดิ์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์

- อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการในพระราชดำริด้านแหล่งเก็บน้ำแห่งแรกของไทย

- ชมพระพุทธศากยมหาราช เยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า

- ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ช่วงบ่าย

- สถานีรถไฟหัวหินและพลับพลาที่ประทับ สถานที่ยอดนิยมในการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว

- เยี่ยมชมและทำบุญที่ศูนย์อนุรักษ์สุนัขหัวหิน โครงการในพระราชดำริที่แก้ปัญหาสุนัขจรจัด

- โกลเด้น เพลซ สาขา 1 หรือ 2 ซื้อผัก ปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032-472-700
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี


โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ - สมุทรปราการ

ต้นแบบการแก้ปัญหาการระบายน้ำออกจากเมืองหลวง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวสมุทรปราการ

โดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์คือหนทางแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาคลองลัดโพธิ์ให้กลายเป็นทางระบายน้ำ กิจกรรมห้ามพลาด ไปถ่ายภาพถนนวงแหวนอุตสาหกรมมในมุมเก๋ๆ ปั่นจักรยานลัดเลาะชุมชนคลองบางกะเจ้า สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ผูกพันกับสายน้ำ


ทริปตัวอย่าง 1 วัน

วันแรก

ช่วงเช้า

- เดินทางไปสมุทรปราการเยี่ยมชม โครงการพระราชดำริคลองลัดโพธิ์ ประตูระบายน้ำ ต้นแบบที่แก้ปัญหาน้ำท่วมให้ชาวบ้านสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง

- ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ช้อป ชิม อาหารอร่อยของท้องถิ่น ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน

ช่วงบ่าย

- เที่ยวเมืองสมุทรปราการ องค์พระสมุทรเจดีย์ป้อมพระจุลฯ ป้อมผีเสื้อสมุทร และหาของอร่อยทานในมื้อเย็น

ที่ตั้ง : ม.9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เปิด : ทุกวัน 06.00 - 20.00 น.

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี


ทุ่งโปรงทอง - จ.ระยอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขตปากน้ำประแส ที่มีระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ จากพื้นที่ในอดีตเป็นแหล่งทำการเกษตรและประมงของชาวบ้าน ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม ค่อยๆ ได้รับการฟื้นฟูโดยเทศบาลและปรับสมดุลให้กับผืนป่า พร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งที่ต้องมาชมเมื่อมีโอกาสมาท่องเที่ยวที่ประแสร์ จังหวัดระยองเลยทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

วันแรก : ระยอง - จันทบุรี

ช่วงเช้า

- เที่ยวชมปากน้ำประแส เรือรบประแส สะพานประแสสิน ทุ่งโปรงทอง ท่องเที่ยวชุมชน 100 ปี นมัสการกรมหลวงชุมพรฯ แวะจุดชมวิวเนินนางพญา ใช้เส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต

ช่วงบ่าย

- เรียนรู้ระบบนิเวศพร้อมทำกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ สนุกกับกิจกรรมทำซั้งบ้านปลา เขี่ยไข่ปู ทำอีแปะหอยนางรม

วันที่สอง

ช่วงเช้า

- เที่ยวชมสวนผลไม้ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี อ.ท่าใหม่

- OTOP 5 ดาว ชมสุดยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้มากมาย ทั้งทุเรียน มังคุด ชมพู่

- เยี่ยมชมศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ช่วงบ่าย

- ชมความงดงาม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูร

ที่ตั้ง : ทุ่งโปรงทอง ม.7 เทศบาลปากน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ : 038-661-720
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 6.00 - 18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี


เขื่อนขุนด่านปราการชล - นครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นผู้สร้างชีวิตให้กับประชาชน ในแถบลุ่มน้ำนครนายก ทำให้กินดี อยู่ดี มีรายได้ที่พอเพียง

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก ตัวเขื่อนมีความยาวรวม 2,720 เมตรความสูง 93 เมตร ความจุน้ำ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ สามารถป้องกันน้ำท่วมและลดความเสียหายจากน้ำล้นตลิ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครนายก โดยสามารถชมทิวทัศน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน และชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อเขื่อนว่า เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อเชิดชูวีรกรรมของขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน หรือ ขุนด่าน วีรชนของนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยา


ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยวนครนายก - ปราจีนบุรี

วันแรก : นครนายก - ปราจีนบุรี

ช่วงเช้า

- เรียนรู้เรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียงที่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 

- ชมความงามของเมืองนครนายกและผืนป่า ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล

ช่วงบ่าย

- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เรียนรู้ศาสตร์แผนไทย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

วันที่สอง : ปราจีนบุรี

ช่วงเช้า

- ชมเขื่อนห้วยโสมง ธารน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ให้ชาวปราจีนได้มีน้ำกิน น้ำใช้ตลอดปี

ช่วงบ่าย

- ชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โครงการเดอะเวโรน่า ทับลาน บรรยากาศเหมือนเมืองอิตาลีและเมืองคาวบอย

ที่ตั้ง : บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06.00 - 17.00 น.

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี


โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย - เพชรบุรี

ต้นแบบแห่งการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ที่ช่วยเยียวยาแลพปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน ที่นี่นอกจากจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณปากอ่าวแล้ว ยังสามารถชมนกหลากหลายสายพันธุ์ที่หาชมได้ยากอีกด้วย เรียกว่ามาที่เดียวได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกันเลยทีเดียว

ทริปตัวอย่าง 1 วัน

ช่วงเช้า

- เดินทางสู่โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย เดินชมป่าชายเลน ดูนกหายาก

ช่วงบ่าย

- พักผ่อน รับประทานอาหารทะเลสดๆ ที่หาดเจ้าสำราญ และหาดปึกเตียน

ที่ตั้ง : ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032-441-264
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน
เวลา : 06.00 - 18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ขอบคุณภาพจาก : คุณแก๊งค์แมวเหมียว


จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต - จ.จันทบุรี

ถนนเลียบชายทะเลที่ยาวและสวยงามที่สุดในเมืองไทย

ครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่เชื่อมโยงจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ซึ่งมีระยะทางรวมกว่าร้อยกิโลเมตร มีจุดชมวิวขึ้นชื่อ สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบที่ขนาบข้างด้วยวิวทิวทัศน์ของภูเขาสีเขียว กับถนนที่คดเคี้ยวสวยงามห้ามพลาดมาเยือนที่นี่ค่ะ จุดชมวิวเนินนางพญา ตั้งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนเลียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในเมืองไทย ที่สามารถขับรถชมวิวทะเล หรือปั่นจักรยานทางไกลมาเรื่อยๆ จากปากน้ำประแส จังหวัดระยอง มาจรดเนินนางพญาที่มีอ่าวคุ้งกระเบนของจังหวัดจันทบุรีก็ได้เช่นกัน


ตัวอย่างทริป 2 วัน 1 คืน

เส้นทางท่องเที่ยวจันทบุรี - สระแก้ว

วันแรก : จันทบุรี

ช่วงเช้า

- เที่ยวชมปากน้ำประแส เรือรบประแส สะพานประแสตากสิน ทุ่งโปรงทอง ท่องเที่ยวชุมชน 100 ปี นมัสการกรมหลวงชุมพร

ช่วงบ่าย

- แวะจุดชมวิวเนินนางพญา ใช้เส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต

- เรียนรู้ระบบนิเวศพร้อมทำกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

วันที่สอง : สระแก้ว

ช่วงเช้า

- มุ่งสู่สระแก้วไปเรียนรู้วิถีพอเพียง และการเกษตรแบบดั้งเดิมมี่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ช่วงบ่าย

- เยี่ยมชมปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่บูรณะด้วยวิธีคืนสภาพ

- ช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ


การเดินทาง : จาก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตรงไปยังแยกทางหลวงหมายเลข 3161 (สุขุมวิท-อ่าวไข่) จ.ระยอง วิ่งเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกไปจนสุดที่บ้านแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ที่ตั้ง : อ.นายามอาม จ.จันทบุรี 15 กม. จากอ่าวคุ้งกระเบน

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย