สวัสดีชาวชิลไปไหนทุกคนคร๊าบบบ ^ ^

ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยสำหรับสกู๊ปตะลุยฮ่องกง ตอน2 มีอันต้องเลื่อนไปก่อน

เพราะมีทริปดีๆที่อยากบอกกล่าวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จัดให้กับเยาวชนก่อนนะครับ

 

โดยเมื่อวันที่ 31 มี.ค.และ 1 เม.ย. 2555 ที่ผ่านมา ททท. ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชน จำนวน 200 คน จากการเคหะฯ โครงการบ้านเอื้ออาทร 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางเขน (คลองถนน), ชุมชนนนทบุรี (บางใหญ่ซิตี้), ชุมชนบางบัวทอง 2 และชุมชนปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 1) เดินทางทัศนศึกษา ณ จังหวัดลพบุรีและสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนในเรื่องของการท่องเที่ยว ควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย

 

สำหรับเมื่อวันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย.55 เส้นทางกรุงเทพฯ-ลพบุรี-สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทาง ทัศนศึกษา ได้แก่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก, พระนารายณ์ราชนิเวศน์, ศาลพระกาฬ, พระปรางค์สามยอด, กิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากนมโคนมแห่งประเทศไทย และศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร เป็นต้น

 

ในโอกาสนี้ ททท. และการเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการทำงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายรัฐวิสาหกิจที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งยังเป็นการลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่สอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมทัศนศึกษานี้ ให้เกิดคุณค่าจากประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวแก่เยาวชนต่อไป

 

ว่าแล้วลองไปชมภาพบรรยากาศทริปเพื่อเยาวชนกันเลยยยยย.....

 


ต้อนรับเยาวชนโดยน้ำมนต์จากวัดพระพุทธบาท

 


สนใจประวัติของวัดกันด้วย

 


ตั้งใจขอพรกันมากๆ

 


ยกกันไหวมั้ยเนี่ย ^ ^

 


มาถึงพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกกันแล้ว

 


สีหน้าสนุกสนานกันมากมาย

 


ขึ้นหอบังคับการขึ้นฮอ..ขึ้นฮอ...

 


ถ่ายรูปหมู่กันหน่อยนึง

 


ตั้งใจฟังกันมาก ที่พระนารายณ์ราชนิเวช

 


 

 


นั่งรถชมฟาร์มโคนมแห่งประเทศไทย

 


สนใจกับกิจกรรมรีดนมสุดๆ

 

 

 


ค่ายเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

 


คนละไม้ คนละมือ สำหรับการปลูกต้นไม้

 


ชมค่ายทหารม้าอดิศร

 

  


 

สุดท้ายต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง

ที่กิจกรรมดีๆสำหรับเยาวชนคร๊าบบบบ

 

 

 

เรื่อง & ภาพ โดย onaree