กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในให้เข้าถึงบริการหนังสือเดินทางได้สะดวก รองรับวิถีชีวิตคนเมือง และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรหนาแน่นจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง รวมถึงปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอของผู้มาติดต่อใช้บริการ จึงได้มีการเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ MRT คลองเตยขึ้น โดยตั้งอยู่ภายใน Metro Mall สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีคลองเตย ซึ่งมีบูธสำหรับให้บริการ จำนวน 20 บูธ รองรับผู้ใช้บริการกว่า 800 คน

โดยจะเปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าแบบออนไลน์ (Q-Online) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง https://www.passport.in.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER กรมการกงสุล โทร. 0 2572 8442 หรือทางเว็บไซต์ http://www.consular.go.th