หากใครที่อยากไปชมนิทรรศการที่เล่าเรื่องราว พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชิลไปไหนได้รวบรวมเอา พิพิธภัณฑ์ที่จัดนิทรรศการ ทั้งแบบถาวรและแบบหมุนเวียน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ

กับ 5 พิพิธภัณฑ์ในกรุงที่นำเสนอเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพ่อ
 
sad
 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 ภายในพิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร พระราชพิธีในวิถีเกษตร นวัตกรรมของพ่อ เกษตรตามรอบพ่อ และยังมีด้านอื่นๆให้ชมกันอีกด้วยค่ะ
  
ที่ตั้ง : หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
เวลาเปิด - ปิดบริการ : 09.00 - 20.00น 
อัตราค่าบริการ : คนไทย เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท
โทรศัพท์ : 
02- 5292212 , 02- 2592213
 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ข้อมูล และแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งบนถนนราชดำเนินอีกด้วย ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง ๔ มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น ๙ ห้องจัดแสดง นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ที่บริเวณโถงชั้น ๑ พื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ตรม. เพื่อสำหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการใช้จัดกิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม
 

 
ที่ตั้ง : 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลาเปิด - ปิดบริการ : ปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์  โดย
อังคาร - อาทิตย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.

อัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่ และชาวต่างชาติ 100 บาท
เข้าชมฟรีสำหรับ
เด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซม.)
นักเรียน นักศึกษา ป.ตรี (ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร)
พระภิกษุและนักบวช
ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยัน)
ผู้พิการ
โทรศัพท์ : 02 - 6210044
ขอบคุณข้อมูลและภาพส่วนหนึ่งจาก นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 

พิพิธบางลำพู

พิพิธบางลำพู เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทาง กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงอาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับ พระราชประวัติเมื่อแรกพบพักตร์ พระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะพระมารดา พระราชกรณียกิจขององค์ราชินี จัดแสดงเหรียญที่ระลึกตามวาระต่างๆ ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และประวัติความเป็นมา วิถีชุมชนบางลำพู ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลานกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไป

 
ที่ตั้ง : ติดกับสวนสันติชัยปราการ ท่าพระอาทิตย์
เวลาเปิด - ปิดบริการ : ปิดบริการทุกวันจันทร์ เปิด อังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 18.00น
โทรศัพท์ : 02 - 2819828หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

หอรัชมงคล ตั้งอยู่ในสวนหลวง ร.9 เป็นอาคารทรง 9 เหลี่ยมออกแบบโดยหม่อมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล เนื้อหาที่จัดแสดงเป็นพระราชจริยวัตรในด้านต่างๆ พระราชกรณียกิจ และของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งชื่อห้องจัดแสดงไว้คล้องจองกัน ได้แก่ ห้องพระราชประวัติ ฝีพระหัตถ์ฝากประชา กีฬาชื่นบาน งานดนตรี พระราชกรณียกิจ พิพิธกุศลทาน ถิ่นฐานพิทักษ์ บริรักษ์ชาวนาไร่ และโครงการในพระองค์


 
ที่ตั้ง : สวนหลวง ร. 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เวลาเปิด - ปิดบริการ : 
เปิดทุกวัน 06.00 - 18.00 น.
อัตราค่าบริการ : 10 บาท
โทรศัพท์ : 
02 - 3281385 - 6 ,02 - 3281392
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สวนหลวง ร.9

พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดแสดงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ก่อนการสร้างอู่เรือหลวง ความสำคัญของงานอู่เรือกับการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล พัฒนาการของอู่เรือหลวง  ความจำเป็นของการมีอู่เรือขนาดใหญ่ พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการต่อเรือ ตั้งแต่ทรงออกแบบเรือใบมด ซูเปอร์มด ไมโครมด และทรงงานต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง แนวพระราชดำริที่พระราชทานให้กองทัพเรือต่อเรือรบได้เอง เทคโนโลยีการต่อเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังมีงานด้านอื่นๆ เกี่ยวกับเรืออีกเยอะเลยค่ะ


 
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลาเปิด - ปิดบริการ : วันราชการ เวลา 09.00 - 16.00น. (ติดต่อล่วงหน้า)
อัตราค่าบริการ : ไม่ค่าใช้จ่าย
โทรศัพท์ : 02 - 475 5368
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงว่างๆ ออกไปชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพ่อของเรากันค่ะ

what

 

เรียบเรียงโดย ชิไปไหน