แม้แต่พื้นที่เขตอำเภอเล็กๆที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากในที่ดินทำกิน ตลอดจนเส้นทางคมนาคมก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตก็มิอาจรอดพ้นสายพระเนตรอันยาวไกลของพ่อหลวง ดังนั้น ในปีพ.ศ.2522 พระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ ก่อนจะมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียง จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาวเกิดขึ้น

"กัลยาณิวัฒนา" อำเภอลำดับ 878 ของจังหวัดที่เล็กทั้งชื่อทั้งขนาดแห่งนี้ เดิมเป็นกลุ่มตำบลในอำเภอแม่แจ่ม ก่อนจะแยกตัวมาตั้งเป็น “อำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ” ใน ปี พ.ศ. 2551 และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตามนามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากการขอพระราชทานโดยกระทรวงมหาดไทย แม้กัลยาณิวัฒนาจะเป็นอำเภอเล็กๆ แต่เรียกได้ว่าเป็นอำเภอที่น่าเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ไม่แพ้อำเภอไหน โดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านวัดจันทร์ อันเป็นที่ตั้งของโฮมสเตย์ชาวเขาปกาเกอะญออย่างบ้านห้วยฮ่อม และป่าสนสลับสีวัดจันทร์สุดตระการตากว้างใหญ่กว่าแสนไร่ ถือเป็นป่าสนผืนใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อฤดูหนาวมาเยือนใบของต้นสนจะเริ่มไล่สีตั้งแต่เหลืองและน้ำตาลของต้นสนแดงและส้มของต้นเมเปิล มองแล้วคล้ายภาพวาดที่ถูกละเลงสีด้วยพู่กันธรรมชาติ ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเยือนจะหลงเสน่ห์ไปกับมนต์สะกด เพราะความวุ่นวายต่างๆจะพากันเลือนหายไปราวต้องมนต์
 
จุดท่องเที่ยวในศูนย์

  • ป่าสนธรรมชาติอายุกว่าร้อยปีบริเวณที่รอบ ๆ ศูนย์ฯ
  • แปลงสาธิตผัก แปลงผักของเกษตรกร เช่น ฟักทองมินิ ผักกาดขาว ซุกินี่ ไม้ผลเมืองหนาวตามฤดูกาล เช่น พลับ พลัมพี้ช


จุดท่องเที่ยวชุมชน

  • วัดจันทร์ ที่ประดิษฐานของพระธาตุวัดจันทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน ขณะที่วิหารของที่นี่นับว่าดูแปลกจากวิหารทั่ว ๆ ไป หลายคนเรียกวิหารหลังนี้ว่า “วิหารแว่นตาดำ” หรือ “วิหารเรย์แบน” เพราะเมืองมองจากด้านหน้าแล้วดูคล้ายมีแว่นตาขนาดใหญ่ สวมอยู่ ชมวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอที่บ้านหล่อชอ
  • อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อกรมชลประทาน ชมภูมิทัศน์โดยรอบป่าสนสวยงาม
  • น้ำตกห้วยฮ่อม ลักษณะเป็นกิ่วน้ำ ต้นกำเนิดลำน้ำแม่แจ่มและลำน้ำปาย
  • เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าสนวัดจันทร์ ผืนดินแห่งนี้ชาวกะเหรี่ยง มูเสคี (หมายถึงต้นน้ำแม่แจ่ม) ได้อาศัยมานับร้อยปีพวกเขาช่วยกันดูแลป่าอย่างดีตามธรรมเนียมกะเหรี่ยง เมื่อมีเด็กเกิดใหม่จะนำสะดือของเด็กไปผู้ไว้กับต้นไม้ กำหนดว่าเป็นต้นไม้ของครอบครัว ใครจะมาตัดไม่ได้ สนที่นี่เป็นสนเขาทั้งสองใบและสามใบ ขึ้นในเฉพาะที่สูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
  • บ้านห้วยฮ่อม เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนหล่อชอ เกิดจากการรวมตัวกัน 3 หมู่บ้าน คือ ห้วยฮ่อม บ้านดอยตุง และบ้านห้วยครก เป็นชนเผ่าปกาเกอญอ มีเรื่องราวชุมชนที่อยู่คู่กับธรรมชาติมีวิถีชีวิต อาหารการกินแบบดั้งเดิม ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านและมีโฮมสเตย์

 

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่สามารถเดินทางไปยังศูนย์ฯ วัดจันทร์ ได้สองเส้นทางคือ

  • เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ผ่านตลาดแม่มาลัย ไปทาง อำเภอปายก่อนถึงอำเภอปา แล้วเลี้ยวซ้าย ไปวัดจันทร์ ระยะทาง 157 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
  • เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามเส้นทางแม่ริม 1096 แล้วต่อยังอำเภอสะเมิง ผ่านทางอำเภอสะเมิง -วัดจันทร์ ระยะทาง 154 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง มีรถประจำทางผ่าน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตำบลบ้านเด่น 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-3655405
 


เรียบเรียงโดยชิลไปไหน
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thairoyalprojecttour.com