จากแนวพระราชดำริของในหลวง ทำให้ปัจจุบันมีมากมายหลายโครงการที่นอกจากจะช่วยพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น

วันนี้ชิลไปไหนจึงขออาสาพาไปตามรอยพ่อหลวงกันที่จ.เชียงราย ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ชมพันธุ์ไม้เมืองหนาวและสัมผัสบรรยากาศดีๆกันที่ 'โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ'

 
 

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 93,615 ไร่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งท่านได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของในหลวง ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา ด้วยเหตุนี้สมเด็จย่าได้เล็งเห็นถึงปัญหาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความไม่รู้ และการขาดโอกาสในชีวิต พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาบนดอยตุงให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือไว้ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในงานฝีมือและการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย


ที่เที่ยวห้ามพลาด:
พระตำหนักดอยตุง
 ที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. ค่าเข้าชม 90 บาท
สวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาวและพันธุ์ไม้อื่นอีกนานาชนิด อยู่หน้าพระตำหนักดอยตุง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. ค่าเข้าชม 90 บาท

หอแห่งแรงบันดาลใจ เป็นอาคารแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชวงศ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชม 90 บาท
*นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมทั้ง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอแห่งแรงบันดาลใจ มีบัตรรวมจำหน่ายในราคา 190 บาท*

นอกจากนั้นยังมี ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ ร้านขายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของดอยตุง อาทิ ผ้าทอมือ เสื้อผ้าไหม ของตกแต่งบ้าน
อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงทั้งผักผลไม้ ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ให้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก

 
การเดินทาง: จากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงราย-แม่สาย) ราว 45 กม. ถึงบริเวณกม.870-871 มีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้าย
เข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปพระตำหนักดอยตุง อีกประมาณ 15 กม.
มีรถสองแถวบริการขึ้นดอยตุงตั้งแต่ 07.00 น. โดยรถจะออกทุก 20 นาที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 767 015-7


ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เรียบเรียงโดย ชิลไปไหน