วัดพระธาตุหริภุญชัย


เป็นสำคัญระดับพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ที่ตั้งอยู่กลางเมืองลำพูน ทั้งชาวเหนือเองและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นล้วนพากันมาชื่นชมความสวยงามและสักการะกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยเฉพาะที่นี่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีระกาด้วย ภายในวัดมีเจดีย์ วิหาร และโบราณสถานสวยงามหลายจุดซึ่งได้รับการดูแลรักษาอย่างดีให้เรียบร้อยสะอาดน่ามองเสมอ ถ้ามาจากเชียงใหม่ก็ใช้เวลาขับรถประมาณ 25 นาทีเท่านั้นข้อมูล: วัดพระธาตุหริภุญชัย

GPS: 18.5773114, 99.0079067