7 อุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่น่าสนใจ..  

ไว้ไปดับร้อนด้วยกัน !
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  

อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในท้องที่อำเภอแกลง และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในท้องทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ ประกอบด้วย เกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะกรวย เกาะขาม และเกาะปลายตีน  
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาธรรมชาติใน ทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาแหลมหญ้า
ซึ่งอุทยานแห่งชาติได้จัดไว้บริการ ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศใต้


 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ทางเหนือสุดของเกาะช้าง เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านคลองสน ชายหาดจะอยู่ก่อนถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เล็กน้อย
เป็นอ่าวขนาดใหญ่มีหาดทรายขาวละเอียดทอดขนานไปกับป่าสนเขียวครึ้ม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงบริเวณนี้ได้โดยทางเรือ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ
บริเวณใกล้ๆ อ่าวคลองสนจะมีแนวปะการังใต้น้ำอยู่ไม่ไกลจากฝั่งนัก
นอกจากนั้นยังมีบริเวณที่สามารถดำน้ำดูปะการัง ได้แก่ บริเวณเกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะกระ เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะคลุ้ม
และบริเวณเรือรบหลวงชลบุรีและเรือรบหลวงสงขลาที่จมอยู่ใกล้บริเวณอ่าวสลักเพชร ส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อนและปะการังเขากวาง

 


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์


ประกอบด้วย 5 เกาะ มีเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือเกาะสุรินทร์เหนือ และเกาะสุรินทร์ใต้ และมีเกาะวางตัวอยู่รอบๆ อีก 3 เกาะ
คือ เกาะไข่หรือเกาะตอรินลา  เกาะมังกรหรือเกาะปาจุมปา  เกาะสต๊อกหรือเกาะไฟแว๊ป รวม 5 เกาะ  
ชายฝั่งเกาะสุรินทร์มีกำบังคลื่นลมได้ดี ระยะห่างจากฝั่งและระดับน้ำลึก โดยรอบเกาะทำให้น้ำทะเลใสสะอาด
เหมาะกับการเจริญเติบโตของปะการังหลากหลายชนิด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังทำให้มีปลาชนิดต่างๆ มากมาย
บางครั้งยังพบวาฬและฉลามวาฬ ในน่านน้ำรอบเกาะอีกด้วย เต่าทะเล โดยเฉพาะเต่ากระและเต่าตนุขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดของเกาะ 
นอกจากนั้นยังมี มีป่าดิบชื้นที่มีต้นไม้หลายชนิด ถัดลงมามีป่าชายหาดและป่าโกงกาง นอกเหนือไปจากชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งชมปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดในฝั่งทะเลอันดามันของ  อีกสิ่งหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญคู่กัน ก็คือ “ชาวมอแกน” ชนเผ่าเร่ร่อนทางทะเลที่มีประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตอันน่าสนใจ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกอบด้วยกลุ่มเกาะต่างๆ ในท้องทะเลอันดามันกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มเกาะรอก กลุ่มเกาะไหง
กลุ่มเกาะห้าหรือตุกนลิมา และกลุ่มเกาะลันตาใหญ่  เกาะรอก ประกอบด้วยเกาะรอกนอก และเกาะรอกใน มีหาดทรายที่สวยงามตลอดแนวทาง เกาะรอกนอก มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่  ปะการัง แหลมธง หาดทะลุ อ่าวม่านไทร อ่าวศาลเจ้า  เกาะไหง มีชายหาดที่ยาวและเงียบสงบ เป็นแหล่งดู ปะการังน้ำตื้น ที่สมบูรณ์ เกาะห้าหรือเกาะหินห้าลูกหรือเกาะตุกนลิมา เป็นกลุ่มเกาะ 5 เกาะ เกาะห้าใหญ่จะมีลักษณะของทุ่งหญ้าอยู่บนสันเกาะ มีเกาะรูปคล้ายใบเรือ เกาะที่มีน้ำลอดได้ เมื่อขึ้นอยู่บนสันเกาะจะมีมุมทิวทัศน์ที่สวยงาม ในบริเวณดังกล่าวมี ปะการังน้ำตื้น และ เกาะลันตาใหญ่ มีหาดทรายสวยงามอยู่ทางด้านหลังเกาะ มีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ใกล้เคียง เป็น ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ซึ่งอยู่ในบริเวณ แหลมโตนด ที่อยู่สุดของเกาะลันตาใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบรูปสามเหลี่ยมที่มีปลายด้านหนึ่งยื่นออกไปในทะเล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เป็นแหล่งที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำอีกแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทย มีแหล่งดำน้ำได้แก่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะหลักง่าม เกาะทะลุ และเกาะมาตรา สามารถพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ใต้ท้องทะเล  ได้แก่ วาฬ โลมา ฉลามวาฬ กระเบนราหู และเต่าตนุ
นอกจากนั้นยังมีชายหาดที่สำคัญและสวยงามจะปรากฏตามแนวชายฝั่งเรียงตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ อ่าวทุ่งมะขามน้อยและอ่าวทุ่งมะขามใหญ่ อยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นชายหาดที่สงบและสวยงาม มีความยาว 1 และ 3 กิโลเมตร ตามลำดับ หาดทรายรีสวี เป็นชายหาดที่สำคัญและสวยงามของอำเภอสวี หาดอรุโณทัย อยู่ในเขตอำเภอทุ่งตะโก เป็นชายหาดที่ยาว 6 กิโลเมตร เหมาะในการเล่นน้ำ


  

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา


แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ เกาะปันหยี เป็นหมู่บ้านชาวประมง บริเวณหมู่บ้านอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ ชาวปันหยีเป็นชุมชนชาวประมงดั้งเดิม ประกอบอาชีพประมงน้ำตื้น โดยการทำประมงอวนลอย โป๊ะ เลี้ยงหอยแครง เลี้ยงปลากระชัง ปัจจุบันเกาะปันหยีเป็นชุมชนที่รองรับนักท่องเที่ยว โดยได้ทำการปรับปรุงบ้านอยู่อาศัยเดิมบางส่วนเป็นร้านอาหารและจำหน่ายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
เกาะพนัก ประกอบด้วยถ้ำต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม เช่น ถ้ำค้างคาว ถ้ำโกงกาง ถ้ำไอศครีม และถ้ำปีนที่มีลักษณะเป็นทะเลใน โดยในการเข้าสู่ทะเลในต้องใช้เรือซีแคนูเพียงอย่างเดียว จึงจะเข้าไปได้
เกาะห้อง มีลักษณะเป็นเขาหินปูน มีหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม คล้ายห้องหลายๆ ห้อง เรียงต่อกันเป็นแถว มีพันธุ์พืชและสัตว์ป่าชนิดต่างๆ จำนวนมาก สามารถเข้าไปชมทัศนียภาพได้ โดยการจอดเรือบริเวณหน้าเกาะและใช้เรือซีแคนูเข้าไปชมบริเวณภายในถ้ำ และรอบๆเกาะซึ่งมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
 เกาะทะลุนอก เป็นเขาหินปูน มีถ้ำทะลุ คล้ายๆ ถ้ำลอดใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่า เรือสามารถแล่นลอดผ่านได้ เช่นเดียวกับ ถ้ำลอดใหญ่ และเป็นจุดพายเรือแคนูที่มีนักท่องเที่ยวนิยมกันมากแห่งหนึ่งในอ่าวพังงา
เขาตาปูเขาพิงกัน เป็นจุดที่เรือทุกลำจะจอดให้นักท่องเที่ยวแวะชมและถ่ายภาพ เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ เพราะเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์
ถ้ำลอด เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 50 เมตร เรือสามารถลอดผ่านได้ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำลอดจะผ่านป่าชายเลน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ผืนหนึ่งของประเทศไทย
เกาะละวะใหญ่ เป็นเกาะขนาดเล็ก ซึ่งมีหาดทรายที่ขาวสะอาด สามารถเดินทางโดยเรือ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หรือสามารถลงเรือได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีความสวยงาม และมีร้านอาหารสวัสดิการของอุทยานฯไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว และมีปะการังน้ำตื้นอยู่โดยรอบ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน


หมู่เกาะสิมิลันคือสรวงสวรรค์ใต้ห้วงสมุทรที่อุดมไปด้วยสรรพชีวิต ซึ่งแบ่งป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
 เกาะเมียงหรือเกาะสี่ เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ หาดทรายขาวละเอียดน่าเล่นน้ำทั้งหาดใหญ่และหาดเล็กซึ่งต้องเดินผ่านป่าดิบสภาพสมบูรณ์ประมาณ 20 นาที เป็นที่อาศัยของนกชาปีไหน ค้างคาวแม่ไก่ และปูไก่ รวมทั้งสัตว์ป่าสารพัดชนิด บนเกาะมีแหล่งน้ำจืด มีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ ร้านค้าสวัสดิการ และมีบริการเรือหางยาวพาดำน้ำตื้น
เกาะสิมิลันหรือเกาะแปด เป็นเกาะใหญ่ที่สุด มีอ่าวใหญ่โค้งสวยงาม เรียกว่า อ่าวเกือก ทรายขาวละเอียดราวแป้ง หน้าอ่าวสามารถดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นได้ ด้านขวาของอ่าวมีหินรูปร่างคล้ายเรือใบตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของสิมิลัน สามารถปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ได้
 เกาะปาหยูหรือเกาะเจ็ด ด้านตะวันออกมีทั้งจุดดำน้ำตื้นและน้ำลึกที่สวยงามมาก นักดำน้ำหลายคนชอบที่นี่มากที่สุด เพราะมีทั้งปะการังแข็ง ปะการังอ่อน กัลปังหา และฝูงปลานานาชนิด รองลงไปคือด้านตะวันตก ส่วนด้านเหนือมีกองหินมีกัลปังหา เกาะนี้ไม่มีหาด
 หินปูซาหรือหินหัวกะโหลก เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีก้อนหินรูปร่างคล้ายหัวกะโหลกอยู่เหนือน้ำ ส่วนใต้น้ำก็แปลกตาด้วยก้อนหินที่มีรูมีโพรงและมีช่องให้นักดำน้ำตื่นตาตื่นใจ
เกาะห้า ด้านตะวันตกมีกองหินขนาดใหญ่ที่มีปะการังอ่อนขึ้นอยู่ทั่ว พื้นที่ใกล้ๆ มีปลาไหลสวนที่มุดอยู่และชูคอออกมาดักอาหาร กองหินแฟนตาซี เป็นจุดดำน้ำลึกของเกาะบางูหรือเกาะเก้า มีกองหินสลับซับซ้อนที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนและกัลปังหา
หินสันฉลาม เป็นกองหินปริ่มน้ำใกล้ๆ เกาะปาหยันหรือเกาะสาม นักดำน้ำมักได้พบกับฉลามครีบเงิน ฉลามเสือดาว และฉลามหูขาว
เกาะบอน อยู่ระหว่างหมู่เกาะสิมิลันกับเกาะตาชัย ไม่มีหาด แม้ใต้น้ำไม่สวยเท่าจุดอื่นๆ แต่มีโอกาสพบกระเบนราหูได้มาก เหมาะสำหรับการดำน้ำลึก
เกาะตาชัย อยู่เหนือสุดของหมู่เกาะสิมิลัน บนเกาะมีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม มีแหล่งน้ำจืดและลานกางเต็นท์ เหมาะสำหรับการดำน้ำลึก เป็นที่ซึ่งพบฉลามวาฬได้บ่อย 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ อุทยานแห่งชาติ