ข่าวดีช่วงปลายปีสำหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทั้งหลายกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างการลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวปี 2558 แม้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวนั้น ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด แต่ก็มีเงื่อนไขที่บุคคลธรรมดาควรทราบ เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ถูกต้อง ดังนี้...

       1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายค่าบริการให้โรงแรม ที่พักที่จะนำมาลดหย่อนภาษีนั้น ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเท่านั้น และจะต้องเป็นสถานประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง ค่าใช้จ่ายให้มัคคุเทศก์ ต้องเป็นมัคคุเทศก์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่จะต้องไม่เกิน 15,000 บาท 
       2. ปกติเมื่อเช็กเอาท์ออกจากที่พัก เราจะได้รับใบเสร็จการรับเงิน หลักฐานการรับเงินนี้ ต้องเก็บไว้ และต้องมีรายละเอียดในใบเสร็จเป็นชื่อของเรา จำนวนเงินที่จ่าย วัน เดือน ปี ที่ชัดเจน หากไม่ได้รับ ควรทวงถามจากสถานที่พักเพื่อประโยชน์ของเราเอง 

       3. พ.ร.ฎ. นี้มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

       บรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายเมื่อได้ยินข่าวนี้ คงดีใจกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะคนที่วางแผนการท่องเที่ยวไว้แล้ว เพราะจะได้ประโยชน์เต็มๆ หากเราสามารถนำไปลดหย่อนตามอัตราฐานภาษี เงินที่ได้คืนมามีมูลค่าไม่น้อย เช่น กรณีที่จ่ายจริง 15,000 บาท ฐานภาษี 10% เงินที่ได้คืนมาคือ 1,500 บาท  


       หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการลดหย่อนภาษี คือใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี จากผู้ประกอบการนำเที่ยว โรงแรมที่พัก เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นของท่านจริง ในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีก็จะต้องระบุข้อมูลให้ตรงกับฐานข้อมูลการเสียภาษี ซึ่งจะประกอบด้วย

  • ชื่อ – นามสกุล ตามข้อมูลทะเบียนบ้าน
  • เลขประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษี
  • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

       ส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าสถานประกอบการ มัคคุเทศก์ ที่ใช้บริการนั้นสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เพื่อความชัวร์ก่อนจอง ก็สามารถตรวจสอบได้จากกรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th  หัวข้อรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี 

       เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ แถมยังสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้แบบชัวร์ๆ ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวกันถ้วนหน้านะจ๊ะ

24

เรียบเรียงโดยชิลไปไหน
ข้อมูลจาก : tiscoinsure.com