คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ 1

07.30 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครฯ - ฉะเชิงเทรา
09.30 น.  เดินทางถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา แวะสักการะองค์พระพิฆเนศทั้ง 3 ปาง  ปางแรกเป็นปางนอนจะอยู่ที่ "วัดสมานรัตนาราม"
10.40 น.  แวะสักการะพระพิฆเนศปางที่สองเป็นปางยืนจะอยู่ที่ "อุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน"
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.20 น.แวะสักการะปางที่สามเป็นปางนั่งอยู่ที่ "วัดโพรงอากาศ"  ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าลืมมาสักการะให้ครบทั้ง 3 องค์  เพื่อความเป้นสิริมงคลครั้งยิ่งใหญ่แก่ชีวิต
13.45 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดลพบุรี
17.30 น.  ชมพระอาทิตย์ตกที่ "เขาวงพระจันทร์" จังหวัดลพบุรี  ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามยามเย็นของจังหวัดลพบุรี
20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น
21.30 น.  เข้าที่พัก

วันที่ 2

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.30 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดอ่างทอง
09.20 น.  เดินทางถึง "วัดจันทรังษี" เพื่อสักการะหลวงพ่อสด และอย่าลืมสัมผัสที่ฐานพระเพื่อขอพรดั่งใจหวัง ท่านจะประทานให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
11.00 น.  แวะสักการะพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุด "วัดขุนอินทประมูล" ขอพรและสัมผัสฝ่าพระบาทพระนอน ท่านจะประทานพรให้มั่งคั่งบารมี อายุยืนยาว
12.00 น.  แวะสักการะหลวงพ่อใหญ่ที่ "วัดม่วง" และไปสัมผัสปลายพระหัตถ์เพื่อขอพร  ท่านจะประทานให้ ตำแหน่งหน้าที่การงาน  ความสำเร็จ  กิจการรุ่งเรือง  ร่ำรวย
12.45 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี
14.50 น.  ชมมังกรสวรรค์  ณ  "พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร" จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึมซึบ
เรื่องราวประวัติศาสตร์ของอารยธรรมจีนที่ยาวนานถึง 5,000 ปี
16.00 น.  ชมการสร้างพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือหลวงพ่ออู่ทองพระพุทธรูป แกะสลักบนหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก ณ "พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง"
17.00 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น
21.00 น.  เข้าที่พัก


วันที่ 3

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
09.45 น.  แวะสักการะพระพุทธเมตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมชินูปถัมภ์ ณ "วัดทิพย์สุคนธาราม" จังหวัดกาญจนบุรี  พระปรางขอฝน ว่ากันว่าหากได้มากราบไหว้ชีวิตจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุข
12.45 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดนครปฐม
16.00 น.  แวะขึ้นแพ "ล่องเรือสุขภาพ" มีบริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ชมบรรยากาศ 2 ข้างฝั่งแม่น้ำนครไชยศรี พร้อมทั้ง อาหาร เครื่องดื่มสุขภาพไปกับทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
17.30 น.  เดินทางกลับกรุงเทพมหานครฯ