คลิ้กที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 
เวลา 08.30 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่จังหวัดสมุทรสาคร
เวลา 09.30 น.  เดินทางถึงศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และพักทานอาหาร
เวลา 12.00 น.  นั่งรถรางสักการะศาลเจ้า 5 แห่ง ในฝั่งท่าฉลอม
                       -  พระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม : รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตา องค์เจ้าแม่กวนอิม สูง 9.98 เมตร  เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นหนึ่งในองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สวยที่สุดในโลก
                       - ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย : ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม มีผู้ศรัทธาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นจำนวนมาก และหนึ่งในพิธีกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้คือพิธีลุยไฟ
                       - โรงเจเชงเฮียงตั๊ว : มีประวัติความเป็นมาคือชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่ท่าฉลอมมีค่อนข้างมาก เมื่อชาวจีนมาตั้งรกรากกันมากขึ้นก็เกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างศาลเจ้า  สำหรับศาลเจ้าโรงเจก็เป็นที่ถือศิลกินเจของชาวจีน
                       - ศาลเจ้าพ่อกวนอู : ศาลเจ้าพ่อกวนอู มีการก่อสร้างมานานนับร้อยปีแล้ว โดยปกติจะมีผู้คนเข้ามากราบไหว้อยู่เป็นประจำไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นช่วงใด
                       - ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม : ศาลเจ้าปุนเถ้ากง เดิมทีเป็นศาลไม้ จากนั้นได้มีการบูรณะศาลใหม่ โดยวัตถุประสงค์หหลักในการก่อสร้างนั้นเพื่อเป็นที่สักการะแก่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนที่พำนักอาศัยอยู่ใน ต.ท่าฉลอม
เวลา 15.00 น.  สักการะศาลเจ้า 4 แห่ง ในฝั่งมหาชัย
                       - ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร : เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นแผ่นไม้รูปแกะสลักขนาดสูงประมาณ 1 เมตร เรียกว่าเทพเจ้าจอมเมือง เป็นที่นับถือกราบไหว้ของชาวไทย ชาวจีนและชาวประมง
                       - โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร : เดิมทีเป็นโรงเรียนจีน ต่อมาได้มีการจัดสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นโรงเจ โดยเงินที่นำมาสร้างนั้นมาจากการบริจาคการล้างป่าช้า  เมื่อถึงเทศกาลกินเจของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนในฝั่งมหาชัยก็จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในเทศกาลกินเจ ณ โรงเจแห่งนี้
                       - ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก : ศาลแห่งนี้สร้างมานานกว่า ปี และมีการจัดสร้างศาลเจ้าใหม่ขึ้น เนื่องจากศาลเก่าเกิดการชำรุดเสียหาย และอัญเชิญรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
                       - ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย :  ได้มีการจัดสร้างขึ้นมาเป็นระยะเวลานับร้อยปี  ศาลเจ้าปุนเถ้ากงแห่งนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าปีละครั้ง  โดยมีในเดือน กุมภาพันธ์ สิงหาคม และธันวาคมของทุกปี
เวลา 17.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ