น่าน... เมืองสงบอบอุ่นท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาของภาพเหนือ

 ในช่วง 2-3 ปีให้หลังที่ผ่านมานี้ มีกระแสท่องเที่ยวน่านเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากธรรมชาติที่งดงาม น่านยังมีภาพวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนที่สุขสงบ และศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงไม่ถูกเปลี่ยนผันให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวมากจนเกินงาม

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "วัด" ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ยังคงความงดงามสมบูรณ์ ของศิลปวัฒนธรรมเมืองน่าน รวมไปถึงบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองน่านได้เป็นอย่างดี กิจกรรมที่ผู้คนนักเดินทางนิยมมาใช้เวลาที่เมืองน่านแห่งนี้ นอกจากดูดอยสวยเสมอดวงดาวแล้ว เที่ยวน่านทั้งที คงจะหนีไม่พ้น การเข้าวัดไหว้พระ

 วันนี้จะพาคุณผู้อ่านไปไหว้พระ 9 วัดที่เมืองน่าน จะมีสถานที่แห่งไหนกันบ้าง... ไปชมกันเลย....


 


1 วัดพระธาตุแช่แห้ง

สถานที่แรกเมื่อมาถึงน่าน ที่ควรจะไปสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล คือ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งพระธาตุแห่งนี้ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกระต่ายอีกด้วย สำหรับพระธาตุแช่แห้งนี้ โดยรวมเป็นลักษณะช่างล้านนา แต่หากลงลึกในรายละเอียดจะพบ ฝีมือช่างพื้นเมืองไทลื้อผสมกันอย่างลงตัว พระธาตุแช่แห้งมีทรงค่อนข้างสูง แต่มีความละมุนละไมจากเส้นรูปทรงแตกต่างไปจากเมืองแพร่

พิกัดวัดพระธาตุแช่แห้ง 18.758183, 100.790091

ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 

 

2 วัดสวนตาล

วัดสำคัญคู่เมืองน่าน เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญคือ พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ทุกปีใหม่ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ จะมีการจัดงานนมัสการและสรงนํ้าพระเจ้าทองทิพย์ที่ชาวน่านเคารพนับถือคู่บ้านคู่เมืองด้วย

พิกัดวัดสวนตาล 18.784289, 100.774378

ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
 
 
3 วัดหัวข่วง

เจดีย์วัดหัวข่วง หนึ่งในมรดกของประวัติศาสตร์เมืองเก่าน่าน จัดเป็นวิหารที่สวยงาม อาคารทรงจั่ว หน้าบันประดับลวดลายไม้จำหลักรูปพรรณพฤกษา ประณีตและสวยงาม แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น   มีโบราณสถานและประติมากรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกของเมืองเก่าน่านคือ เจดีย์ หอพระไตรปิฎก และภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย และธรรมมาสน์สลักลายลงรักปิดทอง ที่ผ่านมาจวบถึงวันนี้วัดหัวข่วงจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากเจ้าผู้ครองนครน่านมาโดยตลอด  นับว่าเป็นมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ ไว้สำหรับคนรุ่นหลังได้ชื่นชมและศึกษาค้นคว้า

พิกัดวัดหัวข่วง 18.776903, 100.771456

ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด น่าน  ไหว้พระ 9 วัด น่าน

 

4 วัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร


วัดธาตุช้างคํ้าวรวิหาร หรือวัดหลวงกลางเวียง วัดนี้พญาภูเข็งเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1949  วัดนี้มีพุทธเจดีย์ หรือพระธาตุหลวง ที่มีช้างปูนปั้ครึ่งตัวโผล่ออกมาโดยรอบองค์เจดีย์ทั้ง 4 ด้าน รวม 24 เชือก  อาการประดุจเอาหลังค้ำองค์พระเจดีย์ ภาคเหนือเรียกว่า “ค้ำ”หรือ “ก้ำ”  ซึ่งหมายถึงทำให้มั่นคง  เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  ภายในวัดชมหอพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ข้างในหอไตร ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำประทับยืน อายุเกือบ 600 ปี

พิกัดวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 18.775949, 100.772463
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน  ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
 
 
5 วัดภูมินทร์

วัดนี้เลื่องชื่อในเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นหลังได้รู้กัน และอีกหนึ่งความพิเศษของวัดแห่งนี้คือวิหารหลวงเป็นทรงจตุรมุขตั้งอยู่บนนาคสะดุ้งขนาดใหญ่เทินพระอุโบสถไว้บนกลางลำตัว สวยสดงดงามหนึ่งเดียวในสยาม

 ในวิหารนมัสการพระพุทธมหาพรหมอุดมศักดิ์มุณี พระประธานจตุรพักตร์ หันพระปฎษฎางค์ชนกัน โดยมีส่วนแกนกลางเป็นส่วนฐานรองรับเจดีย์ที่อยู่เบื้องบนที่ทะลุออกเหนือหลังคา  ใครได้กราบไหว้ เป็นการเพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้เฉียบแหลมพร้อมลาภ ยศ มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป และชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวของคันธกุมารชาดก และวิถีชีวิตของคนน่านในสมัยก่อน  

พิกัดวัดภูมินทร์ 18.774313, 100.771822

ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
  ไหว้พระ 9 วัด น่าน  ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด น่าน


 

6 วัดมิ่งเมือง

วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองที่ชาวน่านให้ความเคารพบูชา วิหารเป็นปูนปั้น สีขาวงาช้าง ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยสดงดงามไม่แพ้วัดไหนๆ สักการะองค์พระสยามเทวาธิราช กษัตริย์ผู้พิทักษ์แผ่นดินสยาม เพื่อเสริมบารมีความเป็นมิ่งมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ปลอดภัยคลาดแคล้วจากข้าศึกศัตรู

พิกัดวัดมิ่งเมือง 18.775141, 100.769150  

ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด น่าน   ไหว้พระ 9 วัด น่าน 

7 วัดศรีพันต้น

วัดนี้เป็นวัดที่ได้รับการบูรณะใหม่ มีความสวยสดงดงามทุกครั้งที่ได้เห็น ด้านหน้าอุโบสถเป็นจิตรกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียรสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตาอย่าบอกใครจริงๆ
 
พิกัดวัดศรีพันต้น 18.775949, 100.765760


ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน

 

8 วัดพญาวัด

วัดพญาวัดได้ชื่อว่าเป็นวัดใหญ่แห่งวัด  ตั้งอยู่ในเขตตำบลดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน  นักท่องเที่ยวเข้าชมบรรยากาศและพักผ่อนใต้ร่มไม้ในบริเวณวัด  นมัสการขอพรองค์พระธาตุจามเทวี  และศึกษาประวัติพระเจ้าฝนแสนห่า ชมธรรมมาสน์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในจังหวัดน่าน และกำแพงคันดินโบราณ นอกจากนั้น ในพระอุโบสถประดิษฐาน "พระเจ้าฝนแสนห่า" หรือ "พระเจ้าสายฝน" ซึ่งชาวเมืองน่านเคยนำมาแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

พิกัดวัดพญาวัด 18.770699, 100.762571 

ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด น่าน

ไหว้พระ 9 วัด น่าน
9 วัดพระธาตุเขาน้อย
 

ปูชนียสถานเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย หน้าวัดมีทางขึ้นบันไดนาค 303 ขั้น ถ้าไม่อยากเดินขึ้นก็สามารถขับรถขึ้นถึงตัววัดได้เช่นกัน เมื่อมาถึงควรไปนมัสการพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ และที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์จุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูงอีกด้วย

วัดพระธาตุเขาน้อย 18.769666, 100.750493

ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
ไหว้พระ 9 วัด น่าน  ไหว้พระ 9 วัด น่าน
 
 
 
แผนที่ Google Map ไหว้พระ 9 วัด เมืองน่าน 
 
A พิกัดวัดพระธาตุแช่แห้ง   18.758183, 100.790091
B พิกัดวัดสวนตาล    18.784289, 100.774378
C พิกัดวัดหัวข่วง    18.776903, 100.771456
D พิกัดวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร    18.775949, 100.772463
พิกัดวัดภูมินทร์    18.774313, 100.771822
F พิกัดวัดมิ่งเมือง    18.775141, 100.769150
G พิกัดวัดศรีพันต้น    18.775949, 100.765760
H พิกัดวัดพญาวัด    18.770699, 100.762571 
I พิกัดวัดพระธาตุเขาน้อย    18.769666, 100.750493
 
 
 
 


karokdeejai  จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกฏตายตัวว่าว่าจะต้องไหว้พระครบ 9 วัด
 เรื่องแบบนี้อยู่ที่ใจและแรงศรัทธา ยังไงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยจร้าาาา
 
 
จองที่พักน่าน
 
โรงแรม สุขเกษม(Sukkasem Hotel)
 
 
 

 

น่าน โนเบิล เฮาส์ การ์เด้น รีสอร์ท(Nan Noble House Garden Resort)
 
 
 

 

บ้านสวนลีลาวดี รีสอร์ท น่าน

 

 

เฮือนไม้หอม โฮมสเตย์

 

 

จองที่พักน่านเพิ่มเติมที่นี่

 

เรื่อง : ชิลไปไหน
 ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก nanvisit.com
 ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Internet

 


 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ