เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค 2555

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555

เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

ทุกวันออกพรรษา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 จะเกิดปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” ขึ้นในทุกๆ ปี

ซึ่งลักษณะของลูกไฟจะเป็นสีชมพู พุ่งขึ้นมาเหนือลำน้ำโขง พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและก็หายไป

ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผู้คนนับพันนับหมื่นตั้งตารอปรากฏตระการนี้

 

และในปีนี้ทางเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ได้จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดงาน " โพนพิสัยบั้งไฟพญานาคโลก " ในช่วงเทศกาลออกพรรษา " บั้งไฟพญานาค 2555 "

โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 รวม 7 วัน 7 คืน

 
 
 

เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ อำเภอโพนพิสัย และจังหวัดหนองคายให้คนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รู้จัก

ในความเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งตำนานพุทธประวัติที่เป็นความเชื่อของเมืองหนองคาย

ที่เชื่อว่าพญานาคจุดบั้งไฟขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในคราวที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กลับมายังโลกมนุษย์
 

  
กำหนดการภายในงาน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555

เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


 

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555( ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 )

18. 00 น. – 23.00 น. : พิธีเปิด  ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่ง จากวัดศรีสุมังคล์ ถึงวัดศรีบุญเรือง

19.00 น. : ลอยเรือไฟ บูชาพญานาค ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึงท่าน้ำสิริมหากัจจายน์

19.30 น. : ซ้อมใหญ่ แสง – สี – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค บริเวณวัดศรีบุญเรือง

20.00 น. : พิธีเปิดการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ลูกทุ่งไทยทาเลนท์ 

19.00 น. - 24.00 น.: กิจกรรมถนนอาหาร / การแสดงบนเวที / ศิลปินรับเชิญ

 

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555( ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 )

19.00 น.: พิธีเปิด การแสดงแสง-เสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค,
                ลอยเรือไฟบูชาพญานาค ณ บริเวณที่ราชพัสดุข้างวัดลำดวน


19.30 น.: เริ่มการแสดงแสง – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ณ บริเวณวัดศรีบุญเรืองวันแรก

19.00 น. – 24.00 น. : กิจกรรมถนนอาหาร / การแสดงบนเวที/การประกวดลูกทุ่งไททาเลนท์

 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 )

19.00 น. : ลอยเรือไฟ บูชาพญานาค ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึง วัดสิริมหากัจจายน์

19.30 น. : การแสดง แสง – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง วันสุดท้าย

19.00 น. – 24.00 น. : กิจกรรมถนนอาหาร / การแสดงบนเวที/การประกวดลูกทุ่งไทยทาเลนท์
                                    ณ เวที ถนนอาหาร ( รอบรองชนะเลิศ )

 

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555( ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 )

08.00น. – 09.00 น. : พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง ณ บริเวณท่าน้ำวัดหายโศก

10.00น. – 11.00 น. : พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

08.00 น. -16.30 น. : การประกวดปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิมจากคุ้มวัด, ชุมชนต่างๆ ณ บริเวณวัดหายโศก    
                                   เสร็จแล้วถวายเจ้าแม่สองนาง และเคลื่อนขบวนปราสาทผึ้ง
                                   เพื่อถวายพระธาตุกลางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

09.00 น. -16.30 น. : การแข่งขันเรือยาว ประเภท ค. 12 ฝีพาย งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2555  
                                   จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึงท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

17.00 น. : ชมการประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้งแบบโบราณพร้อมการจัดตกแต่งราชรถรองรับ
                 แบบสวยงามอลังการ ( ครั้งแรกในหนองคาย ) จากแยกหายโศกไปตามถนนมีชัย
                 จนถึงบริเวณด้านหน้าพระธาตุหล้าหนอง


18.00 น. : ไหลเรือกาบกล้วย วันเพ็ญเดือน 11 ณ บริเวณท่าน้ำเขตเทศบาล

19.00 น. : ลอยเรือไฟ บูชาพญานาค ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน

19.00 น. – 24.00 น. : การประกวดธิดาปราสาทผึ้งมื้อไหล ณ เวทีถนนอาหารข้างวัดลำดวน / กิจกรรม
                                     ถนนอาหาร / การแสดงบนเวที

 

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ( ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 )

06.00 น. : การตักบาตรเทโวโรหนะ แบ่งเป็น 5 สาย คือ

สายที่ 1 เส้นถนนริมโขงจากท่าเรือหายโศก – ท่าน้ำวัดลำดวน

สายที่ 2 จากวัดสิริมหากัจจายน์ ถึงวัดอุดมมหาวัน

สายที่ 3 จากวัดโพธิ์ศรี ถึงวัดยอดแก้ว

สายที่ 4 จากวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ถึงวัดศรีคุณเมือง

สายที่ 5 จากวัดศรีเมือง ถึงวัดชัยพร

09.00 น. – 18.00 น. - การแข่งขันเรือยาว ประเภท ข. 55 ฝีพาย ท้องถิ่น

งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2555 จากท่าน้ำวัดสระแก้ว ถึงท่าน้ำวัดสิริกัจจายน์

19.00 น. : ชมลอยเรือไฟ บูชาพญานาคณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึง วัดสิริกัจจายน์
                  การประกวด บ่าวผู้ดี – สาวคนโก้ การแสดงบนเวที ณ บริเวณที่ราชพัสดุ

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11 )

09.00 น. – 18.00 น. : การประกวดกองเชียร์เรือยาว + แข่งขันส้มตำลีลาลูกนาค ประเพณีออกพรรษา  
                                     ประจำปี 2555 ณ บริเวณท่าน้ำวัดป่าพร้าว ถึงท่าน้ำวัดสิริกัจจายน์

09.00 น. – 12.00 น. : การแข่งขันเรือยาว ประเภท ก. 55 ฝีพาย ( open ) งานประเพณีออกพรรษา
                                     ประจำปี 2555 รอบคัดเลือก จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึงท่าน้ำวัดสิริกัจจายน์


11.00 น. – 13.30 น. : เคลื่อนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ตามเส้นทางที่กำหนด

14.00 น. -16.30 น. : การแข่งขันเรือยาว ประเภท ก. รอบคัดเลือก ตามตารางการแข่งขัน
                                   จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึงท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์


17.00 น. -18.00 น. : การแข่งขันเรือยาว ประเภท ก. รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ / พิธีมอบ
                                   รางวัล การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และรางวัลกิจกรรมต่างๆ
                                  ( ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ) เสร็จพิธี


18.00 น. – 23.00 น. : กิจกรรม การแสดง ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งจากวัดลำดวน ถึงวัดศรีบุญเรือง

19.00 น. : การประกวด/การแสดงบนเวที ณ บริเวณที่ราชพัสดุ

-ชมลอยเรือไฟ บูชาพญานาค ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึง วัดสิริมหากัจจายน์

 

วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2555( แรม 2 ค่ำ เดือน 11 )

19.00 น. – 24.00 น.: กิจกรรมถนนอาหาร /การแสดงบนเวที / ศิลปินจากบริษัทบุญรอด / การประกวดลูก
                                    ทุ่งไทยทาเลนท์ ณ เวที ถนนอาหาร วัดลำดวน ( รอบชิงชนะเลิศ )


19.00 น. : การประกวดธิดาเรือไฟ จำแลง / การแสดงบนเวที ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง

-ชมการลอยเรือไฟ บูชาพญานาค ณ ริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึง วัดสิริมหากัจจายน์ ( วันสุดท้าย )

- เสร็จสิ้นการจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2555


ใครมีโอกาสลองหาเวลาไปสัมผัสเทศกาล ความเชื่อที่น่าทึ่งนี้กันดู 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด โทรศัพท์ +66 4241 2678,

ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย โทรศัพท์ +66 4242 1185,

เทศบาลเมืองหนองคาย โทรศัพท์ +66 4242 1017

และ ททท.สำนักงานอุดรธานี (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ) โทรศัพท์ +66 4232 5406 – 7