รถหายในห้าง ห้างไม่จ่ายบัตรรับรถ ใช้กล้องวีดีโอแทน 
 
เดิมที่ศาลฎีกาเคยพิพากษาว่า กรณีที่ห้างให้นำรถมาจอดแล้วแลกบัตรผ่าน ห้างต้องรับผิดต่อกรณีรถหาย เพราะมีการแลกบัตรจึงต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกของรถอย่างดี 
 
ในคดีนั้นห้างโยนความผิดให้ รปภ. ว่า รปภ.ประมาทเลินเล่อเอง ห้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
แต่ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผลว่า ห้าง เป็นผู้ว่าจ้าง รปภ ดังนั้น รปภ เปรียบเสมือนตัวแทนของห้าง เมื่อความเสียหายเกิดจากตัวแทนตัวการต้องรับผิดอย่างเลี่ยงไม่ได้
 
หลังจากแพ้คดีนั้น ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ก็เลิกแจกบัตรผ่าน แล้วมาใช้กล้อง วีดีโอตรวจแทน ไม่ให้ รปภ แจกบัตรผ่านอีกต่อไป ซึ่งห้างฯเชื่อว่าต่อไปนี้รถหาย ตนไม่ต้องรับผิด 
 
คดีนี้ รถหายในห้าง ฯ จึงไม่ได้แจกบัตรผ่าน ห้างฯปฎิเสธความรับผิด อ้างว่า ห้างไม่ต้องรับผิดเพราะ ห้างไม่ได้รับฝากรับดูแล และไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ ขอให้ยกฟ้อง
 
คดีนี้สู้กันมาถึงศาลฏีกา ศาลฎีกาวินิจฉันว่า
 
"...ห้างฯ ต้องให้ความสำคัญ กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ความปลอดภัย ความสะดวกสะบาย
กับทั้ง พรบ.ควบคุมอาคาร ก็ยังบังคับให้ห้างฯต้องมีพื่นที่จอดรถ ภายในอาคารเพื่อความสดวกแก่การจราจร ทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าต่อชีวิต และทรัพย์สิน และมีหน้าที่ต้องดูแลตามสมควร มิใช่ปล่อยให้ลูกค้าต้องระวังหรือเสี่ยงภัยเอาเอง
 
อีกทั้งก่อนนั้น มีการแจกบัตรเข้าออก เพื่อตรวจตราและความเข้มงวดแต่ห้างฯกับยกเลิกการรับบัตรอันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงซึ่งห้างรู้ดี ดังนั้นห้างฯ จึงต้องรับผิดใช้ค่าสินใหมทดแทนต่อลูกค้า
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 7471/2556
 
 
ที่มาจากเพจทนายความ https://www.facebook.com/lawyerguntapat