เพิ่งรู้!! ห่อหมากฝรั่งก็ทำแบบนี้ได้ มันสามารถช่วยในเวลาฉุกเฉินได้