คลิปเตือนภัย ปล้นมือถือ โดนฟัน มือ เกือบขาด ที่รถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์