บอร์ดสลากฯ ชงแก้กฎหมาย ห้ามขายให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

 

       วันที่ 26 มกราคม พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการสลากฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า คณะกรรมการสลากฯ มีมติเห็นชอบการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 เบื้องต้น เนื้อหาการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวจะปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้สำนักงานสลากฯ มีความคล่องตัวในการจำหน่ายสลากใกล้เคียงกับตัวแทนรายใหญ่

       พล.ต.ฉลองรัฐ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มการดูแลสังคม กำหนดมาตรการป้องกัน คุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับสลากฯ โดยห้ามจำหน่ายสลากให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษารวมทั้งบริเวณใกล้เคียงต่อเนื่องกับสถานศึกษาด้วย ซึ่งหลังจากนี้ จะส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 

 ที่มาจาก http://www.naewna.com/local/141536