เมืองเชียงใหม่ นั้นมีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย

วันนี้ชิลไปไหนเลยรวบรวมวัดสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ทั้งหมด 9 วัด

ให้เพื่อนๆ ได้จัดทริปไปไหว้พระ 9 วัดกัน

ตามไปชมกันเลยจ้า

karok_eat

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตัววัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ วัดเจดีย์หลวงจึงถือเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง

ที่ตั้ง : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า "วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร" เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวรู้จักคุ้นชื่อกันดีเมื่อมาเยือนเชียงใหม่ ต้องแวะมานมัสการพระพุทธสิหิงค์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ภายในวัดพระสิงห์มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นอีก อาทิ หอไตร สร้างเป็นสถาปัตยกรรมปูนผสมไม้ และภาพจิตรกรรมที่วิจิตรสวยงามไม่แพ้วัดไหน

ที่ตั้ง : วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่

 

วัดเชียงมั่น เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

รูปจาก www.tourismthailand.org

วัดเชียงมั่น อยู่ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 1839 พระองค์ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น 
 
วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่ มีสถาปัตยกรรมสำคัญ ได้แก่ เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ฐานช้างล้อม พระอุโบสถ และหอไตร และที่สำคัญคือ เจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยม และมีช้างล้อมที่ฐานหมายความว่าค้ำจุนพระพุทธศาสนาไว้
 
ที่ตั้ง : วัดเชียงมั่น ถนนราชภาคิไนย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
แผนที่วัดเชียงมั่น เชียงใหม่
 
 

วัดพันเตา เชียงใหม่ 

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

รูปจาก www.tourismthailand.org
 
วัดพันเตา ถนนพระปกเกล้า ติดกับวัดเจดีย์หลวง วิหารเดิมเป็นหอคำหรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ เป็นอาคารเครื่องไม้แบบพื้นเมือง ซุ้มประตูประดับไม้แกะสลักรูปนกยูงอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งมองดูวิจิตรและสง่างาม
 
ที่ตั้ง : วัดพันเตา ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
แผนที่วัดพันเตา เชียงใหม่
 

วัดลอยเคราะห์ เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

รูปจาก www.facebook.com/watloikroh

วัดลอยเคราะห์แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการทำบุญ เพื่อโชคลาภ เหมือนดั่งชื่อของวัด ซึ่ง เดิมที่นั้นวัดลอยเคราะห์ ชื่อว่า  “วัดร้อยข้อ” (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. 1910  ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย แต่พอช่วงปลายรัชสมัยพม่าได้ยกยกทัพมาตีล้านนา และยึดครองล้านนาได้สำเร็จ วัดต่างๆ ในเชียงใหม่จึงถูกทิ้งร้างไปรวมถึงวัดนี้ด้วย ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ได้มีการรวบรวมหัวเมืองในดินแดนล้านนาให้เป็นปึกแผ่น และมีการกวาดต้อนชาวเชียงแสนมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงแสนกลุ่มหนุ่งที่อพยพมาได้ บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้อยข้อขึ้นมาใหม่ และนำชื่อวัดในเมืองเชียงแสนมาตั้งเป็นชื่อใหม่ว่า “วัดลอยเคราะห์” 

ที่ตั้ง : วัดลอยเคราะห์ ถนนลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

แผนที่วัดลอยเคราะห์ เชียงใหม่
 

 

วัดเจดีย์เจ็ดยอด เชียงใหม่ 

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

รูปจาก www.tourismthailand.org

วัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ในรัชสมัยพระยาติโลกราช พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงสนับสนุนคณะสงฆ์นิกายสิงหล (ลังกาวงศ์) ทรงส่งเสริมการเล่าเรียนทางด้านปริยัติธรรม ทำให้ภิกษุล้านนามีความเชี่ยวชาญภาษาบาลี และในปีพ.ศ. 2020 โปรดให้ประชุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อชำระพระไตรปิฎก ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอดในปัจจุบัน) ใช้เวลา 1 ปีจึงเสร็จ นับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก เป็นครั้งแรกของไทย และถือเป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ในล้านนา

ที่ตั้ง : วัดเจดีย์เจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่วัดเจดีย์เจ็ดยอด เชียงใหม่

 

วัดชัยมงคล เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

วัดชัยมงคล อยู่ริมแม่น้ำปิง สร้างราวสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์นครเชียงใหม่ ในสมัยที่เชียงใหม่ถูกพม่าปกครอง วัดนี้ถูกเรียกว่า วัดอุปาเพ็ง หรือ วัดอุปาพอก จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เปลี่ยนมาเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดชัยมงคล ลักษณะของเจดีย์วัดชัยมงคลเป็นศิลปะพม่า-มอญ

ที่ตั้ง : วัดชัยมงคล ถ. เจริญประเทศ ต. ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่วัดชัยมงคล เชียงใหม่

 

วัดดวงดี เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

รูปจาก FB : วัดดวงดี

วัดดวงดี  เป็นวัดที่อยู่ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประวัติของวัดไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดนัก แต่ตามหลักฐานที่ทางอดีตเจ้าอาวาส (พระอธิการบุญชูอภิปุญฺโญ) ได้ขอให้คุณปวงคำ ตุ้ยเขียว ค้นคว้าและเรียบเรียงประวัติวัดดวงดี เพราะเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ในแต่ละวันมีทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากเพราะเหตุว่าชื่อวัดเป็น ชื่อมงคล วัดดวงดีนั้นตามปรากฏหลักฐานข้อมูลที่มีมาหลายชื่อ เช่นวัดพันธุนมดี วัดอุดมดี วัดพนมดี

ที่ตั้ง : วัดดวงดี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แผนที่วัดดวงดี เชียงใหม่

 

วัดดับภัย เชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่

วัดดับภัย  เดิมชื่อ “วัดอภัย” หรือ “วัดตุงกระด้าง” มีตำนานเล่าว่า   เมื่อพญาอภัยล้มป่วยทำการรักษาอย่างไรก็ไม่ทุเลา จึงตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อดับภัย   อาการเจ็บป่วยก็หายไปพลัน พญาอภัยจึงให้บริวารลูกหลานตั้งบ้านเรือนบริเวณวัด  และบูรณะปฏิสังขรณ์ จึงเรียกชื่อใหม่ว่าวัดดับภัย เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนา  วัดแห่งนี้มีบ่อน้ำอยู่หน้าวิหาร  เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  สมัยพระเจ้าอินทวโรรส   เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 เสด็จกลับจากกรุงเทพ ฯ ต้องแวะมาวัดดับภัย เพื่อนำน้ำในบ่อนี้ไปสรงน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนแวะไปวัดเชียงยืนเพื่อสืบดวงชะตา

ที่ตั้ง : วัดดับภัย ถนนสีหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

แผนที่วัดดับภัย เชียงใหม่

 

แหล่งข้อมูล www.chiangmaipao.go.th,  www.cm-mots.com,  www.tourismthailand.org

เรียบเรียงโดย ทีมงานชิลไปไหน

 


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ