วันที่ 23 - 24 พ.ค. 66 ท้องฟ้าจำลองเปิดให้เข้าชมฟรี ทุุกอาคาร เนื่องจากฉลองการเปิด อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) และอาคารสิ่งแวดล้อมโลก (อาคาร 3) หลังจากการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่

สำหรับการแสดงทางท้องฟ้าจำลองนั้น
จะมีรอบเวลา 10:00 11:00 13:00 14:00 และ 15:00 น. โดยรอบเวลา 10:00 ของวันที่ 23 พ.ค. 66 นั้นจะเป็นรอบภาษาอังกฤษ
ขอบคุณข้อมูล : ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ - Bangkok Planetarium