สำหรับใครที่เป็นนักท่องเที่ยว กำลังจะหาซื้อทัวร์เพื่อเดินทาง สามารถตรวจสอบ สถานะของบริษัททัวร์ได้เอง ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว ป้องกันการโดนหลอกจากทัวร์เถื่อนในตอนนี้!!

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.dot.go.th
2. มองหาแถบสีน้ำเงินทางขวามือ กรอกข้อมูลชื่อบริษัท หรือเลขที่ใบอนุญาต แล้วกดค้นหา
3. หากมีข้อมูลปรากฏ และสถานะขึ้นว่า "ปกติ" ถือว่าบริษัทนำเที่ยวนั้นจดทะเบียนถูกต้อง*** ผู้ใดประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ** 


ขอบคุณข้อมูล : เพจ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism