สมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย สมาคมอินเดียพัทยา และสมาคมท่องเที่ยวในประเทศร่วมจัดงานเทศกาลแห่งสีสัน Happy Holi Festival of colours Pattaya Thailand สร้างสีสีนเมืองพัทยา เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ถือว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์อินเดีย ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม และความหลากหลายของวิถีชีวิตชาวอินเดียผ่านเวทีเมืองท่องเที่ยวระดับโลก คือเมืองพัทยา ให้แพร่หลายออกสู่สายตานานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศสำหรับจุดเด่นของงานจะอยู่ที่พิธีบูชาและสักการะองค์พระกฤษณะ ตลอดจนมีซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม รอต้อนรับผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมแสง สี เสียง และการละเล่นสาดสีออแกนิกส์ซึ่งไม่เป็นอันตราย และเป็นที่นิยมสำหรับเทศกาลสงกรานต์อินเดีย ที่นำมาเล่นกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย ณ ริมชายหาดพัทยากลาง วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 11.00-19.00 น.