ใครที่กำลังหาที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566 วันนี้ชิลไปไหนจัดมาให้แล้วค่ะ กับ 15 โรงแรมเกาะกูด-เกาะหมากที่ใช้เราเที่ยวด้วยกันได้ ให้ทุกคนไปฟินริมทะเลรับลมเย็นๆ จะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันเลย
To The Sea The Resort Koh Kood

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

To The Sea The Resort Koh Kood

ที่ตั้ง : 6/1 ม.5 บ้านบางเบ้า ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

ราคา : เริ่มต้น 2,160 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน  

โทรศัพท์ : 0923841331

Facebook : To The Sea The Resort Koh Kood

GPS : https://goo.gl/maps/8bcYzwMasvTYD98v9

จองที่พัก To The Sea The Resort Koh Kood ออนไลน์ 


Koh Kood Resort

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Koh Kood Resort 

ที่ตั้ง : 45 หมู่ 5 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

ราคา : เริ่มต้น 1,740 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน  

โทรศัพท์ : 0818297751 หรือ 0922714785 

Facebook : Koh Kood Resort

GPS : https://goo.gl/maps/SMWe811A4hNPWQDG8


จองที่พัก Koh Kood Resort ออนไลน์ที่นี่ 


Koh Kood Paradise Beach Resort

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Koh Kood Paradise Beach Resort

ที่ตั้ง: 128 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000

ราคา: เริ่มต้น 1,799 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

เบอร์โทร: 082 448 8448

Facebook: Koh Kood Paradise Beach Resort

Website: http://www.kohkoodparadisebeach.com/

GPS: https://goo.gl/maps/euv98BeQKSfpENwx7

จองที่พัก Koh Kood Paradise Beach Resort ออนไลน์ได้ที่นี่


Medee Resort Koh Kood

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

MeDee Resort

ที่ตั้ง : 26/1 หมู่ 2 หาดตะเพา ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

ราคา : เริ่มต้น 4,494 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

เบอร์ติดต่อ :089-096-9929, 096-874-1327

Facebook :Medee Resort Koh Kood

GPS :https://goo.gl/maps/1WucJ33UmoC6gyLY6


จองที่พัก MeDee Resort ออนไลน์ได้ที่นี่


Sea far Resort

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Sea far Resort

ที่ตั้ง : หาดตะเภา เกาะกูด ตราด
ราคา : เริ่มต้น 3,900 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน
เบอร์ติดต่อ : 0849953646
พิกัด GPS : https://goo.gl/maps/6GeF8gHK3jko6v1j7
เว็บไซต์ : 
http://www.seafarresort.com/

จองที่พัก Sea far Resort ออนไลน์ได้ที่นี่


Tolani Resort Koh Kood

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Tolani Resort Koh Kood

ที่ตั้ง: 43/8 หมู่ 2, บ้าน คลองเจ้า  , อำเภอเกาะกูด, จังหวัดตราด 23000

ราคา: เริ่มต้น 3,900 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

เบอร์โทร: 081 835 4517

Facebook: Tolani Resort Koh Kood

Website: https://www.tolanihotels.com/tolani-resort-koh-kood

GPS: https://goo.gl/maps/Ex1Ln8PvXtieGexHA

จองที่พัก Tolani Resort Koh Kood ออนไลน์ได้ที่นี่


Hideout Koh Kood

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Hideout Koh Kood (ไฮด์ เอาท์ เกาะกูด)

ที่ตั้ง : 134 ม.2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

ราคา : เริ่มต้น 2,280 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

โทรศัพท์ : 0645675652

GPS : https://goo.gl/maps/ZjfRq6Z5wmVeD5Mv5


จองที่พัก Hideout Koh Kood ออนไลน์Escape Life Koh Kood

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Escape Life Koh Kood

ที่ตั้ง : 63/6 ม.5 บ้านอ่าวพร้าว ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด

โทรศัพท์ : 0989966244

ราคา : เริ่มต้น 1,600 บาท

GPS : https://goo.gl/maps/nArtKKctK2yguFyu9

จองที่พัก Escape Life Koh Kood ออนไลน์ที่นี่ 


High Season Pool Villa & Spa

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

High Season Pool Villa and Spa

ที่ตั้ง: 117 หมู่ 2 หาดคลองเจ้า  , อำเภอเกาะกูด, จังหวัดตราด 23000

ราคา: เริ่มต้น 9,712 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

เบอร์โทร: 024 168 899

Facebook: High Season Pool Villa & Spa

Website: http://www.highseasonresort.com/

GPS: https://goo.gl/maps/QdTwjK5ojEgvTtQg9

จองที่พัก High Season Pool Villa and Spa ออนไลน์ได้ที่นี่Jungle Kohkood Resort

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

ที่ตั้ง: 51 หมู่ 2 ซอย คลองค้างคาว ตำบล เกาะกูด อำเภอ เกาะกูด ตราด 23000

ราคา: เริ่มต้น  บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

เบอร์โทร: 095 204 4042

Facebook: Jungle Kohkood Resort

GPS: https://goo.gl/maps/E5iE8U5XQEbUMknk9


จองที่พัก Jungle Kohkood Resort ออนไลน์ที่นี่- เกาะหมาก- 

Mira Montra Resort Koh Mak

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Mira Montra, The Beachfront Resort Koh Mak

ที่ตั้ง: 113 ตำบลเกาะหมาก , อำเภอเกาะกูด, จังหวัดตราด

ราคา: เริ่มต้น 1,500 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

เบอร์โทร: 064 205 5554

Facebook: Mira Montra, The Beachfront Resort Koh Mak

Website: http://www.miramontra.com/

GPS: https://goo.gl/maps/eJyZ73jqtesu573U8

จองที่พัก Mira Montra, The Beachfront Resort Koh Mak ออนไลน์ได้ที่นี่Kohmak Cococape

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Kohmak Cococape Resort

ที่ตั้ง : 1/8-9 หมู่ 2 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

ราคา : เริ่มต้น 1,600 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

Facebook : Kohmak Cococape Resort

เบอร์ติดต่อ : 039 501 003 

GPS : https://goo.gl/maps/n24yNzs3g4Ds6MDC9


จองที่พัก Kohmak Cococape Resort ออนไลน์ได้ที่นี่


Makathanee Resort Koh Mak

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Makathanee Resort Koh Mak

ที่ตั้ง 63/14 ม.1 อ่าวขาว เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

ราคา : เริ่มต้น 2,400 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

โทร : 065 449 7897

Website : https://www.facebook.com/kohmakmakathanee/

GPS :  https://goo.gl/maps/jSEeH7KjzZb7AQnP9

จองที่พัก Makathanee Resort Koh Mak ออนไลน์ได้ที่นี่KohMak Resort

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

KohMak Resort

ที่ตั้ง : 1 หมู่ 2 ต.เกาะหมาก, อ.เกาะกูด, 23000 เกาะหมาก, ไทย

ราคา : เริ่มต้น 1500 บาท เมื่อใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน

โทร : 039501013

GPS :  https://goo.gl/maps/HPLeKfTWWs3NWh2n6


จองที่พัก KohMak Resort ออนไลน์ที่นี่ 


Lazy Day the Resort

15 ที่พักเกาะกูด-เกาะหมาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ปี 2566

Lazy Day the Resort

ที่ตั้ง : 49 เกาะหมาก อำเภอ เกาะกูด ตราด 23000

ราคา : เริ่มต้น 2,700 บาท /แพ็คเกจ ทริป 3 วัน 2 คืน 

โทร : 0843784641

Facebook : Lazy Day the Resort

GPS :  https://goo.gl/maps/RMYdSVuC5cMahBf46


จองที่พัก Lazy Day the Resort ออนไลน์ที่นี่