ไหนใครชอบเที่ยวงานวัดบ้าง!? ถูกใจแน่นอนสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศงานวัด ปาโป่ง นั่งชิงช้าสวรรค์ เรามา อัปเดตตารางงานวัด เมืองนนทบุรี ช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 66 ให้ทุกคนได้ตามไปเที่ยวเล่น หาของกิน ชมแสงสีเสียงกันแบบจุก ๆ ตามไปเช็กวันและสถานที่กัน ใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยยยย !
24-26 ก.พ. วัดส้มเกลี้ยง ตำบล บางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

24 ก.พ. - 6 มี.ค วัดจันทร์ ตำบล บางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี

24 ก.พ. - 6 มี.ค วัดเขมาภิรตาราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

28 ก.พ. - 5 มี.ค. วัดลาดปลาดุก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

3-5 มี.ค. วัดหูช้าง ตำบล บางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

4-6 มี.ค. วัดมะเดื่อ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จันนทบุรี

3-5 มี.ค. วัดจำปา ตำบล บางขุนกอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

2-6 มี.ค. วัดหงษ์ทอง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

4-6 มี.ค. วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

4-6 มี.ค. วัดโพธิ์ทองบน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

4-6 มี.ค. วัดประชารังสรรค์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

1-7 มี.ค. วัดใหม่ผดุงเขต ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี

10-13 มี.ค. วัดเพรางาย ตําบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

15-19 มี.ค. วัดบางรักใหญ่ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

15-21 มี.ค. วัดอ่วมอ่อง ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี

15-23 มี.ค. วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (เลื่อนมา) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

17-19 มี.ค. วัดศรีเขตนันทาราม ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

29-31 มี.ค. วัดบางบัวทอง - ซ.ท่าอิฐ 15 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี

17 - 26 มี.ค. วัดโบสถ์ดอนพรหม - หน้าสนามกีฬาจังหวัด ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 

24 มี.ค. - 2 เม.ย. งานกาชาดบางบัวทอง (หน้าวัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์) ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 


หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานวัดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ข่าวคนนนท์