ชาวใต้คนไหนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ยังไม่มีพาสปอร์ตเชิญทางนี้ เพราะตอนนี้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ล่องใต้ไปชุมพรเพื่อให้บริการทำพาสปอร์ต วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ดูเอกสารที่ต้องใช้ได้ที่นี่เลย!


กงสุลสัญจรล่องใต้ไป “ชุมพร” ทำพาสปอร์ต ชุมพร วันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร


  •  อายุ 20 ปีขึ้นไป : ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม
  •  อายุต่ำกว่า 20 ปี : บิดาและมารดาจะต้องมาด้วย 


หมายเหตุ

  • ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต /ราชการ / ฮัจญ์ / พระภิกษุ)
  • ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) และ 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
  •  ส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS)โดยมีค่าบริการ 40 บาท (ใช้เวลา 3 - 5 วันทำการ) 

สแกน QR Code เพื่อดูเอกสารที่ต้องใช้และเตรียมมาให้พร้อม สแกนได้ด้านล่างนี้เลยค่ะ 

แหล่งที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ