ขอเชิญชวนนั่งรถราง “ยามแลง ผ่อเวียง เคียงเมก” มาเที่ยว ตลาดวัฒนธรรม “ประตูชัยไนท์มาร์เก็ต” ทุกเย็นวันอาทิตย์ ณ กาดเมกฮิมคือ  เริ่มวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 -16 เมษายน 2566 นี้ 


รถรางบริการฟรี วันละจำนวน 4 รอบ 

- เวลา 17.30-17.50 น.

- เวลา 18.00-18.20 น.

- เวลา 18.30-18.50 น.

- เวลา 19.00-19.20 น.


ภาพบรรยากาศ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เทศบาลเมืองแพร่ โทร.054 511 060 ต่อ 302