ช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ ย่านเยาวราชก็เป็นอีกที่เที่ยวที่น่าสนใจมาก ล่าสุดกรุงเทพมหานคร  จัดบริการเดินรถ BMA Feeder ฟรี ไป - กลับถนนเยาวราชและย่านข้าวสาร โดยจะเดินรถเวียนในเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 ม.ค.66 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 24.00 น.

ฉลองตรุษจีน BMA Feeder ฟรี! ถนนเยาวราช - ข้าวสาร ตั้งแต่ 20 - 23 มกราคม 2566
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจรารและขนส่ง จัดบริการเดินรถ BMA Feeder ไป - กลับระหว่างถนนเยาวราชและย่านข้าวสารฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยการเข้าสู่ระบบราง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านสำคัญในกรุงเทพมหานคร

ฉลองตรุษจีน BMA Feeder ฟรี! ถนนเยาวราช - ข้าวสาร ตั้งแต่ 20 - 23 มกราคม 2566


โดยมีจุดจอดรับส่งทั้งสิ้น 8 จุด ดังนี้  
1. ป้ายรถเมล์ เฉลิมบุรี  
2. ป้ายรถเมล์ ตลาดเก่าเยาวราช  
3. เชิงสะพานภาณุพันธุ์ (คลองโอ่งอ่าง)  
4. ป้ายรถเมล์ ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ถนนดินสอ)  
5. ป้ายรถเมล์ วัดบวรนิเวศวิหาร (ใกล้ถนนข้าวสาร)  
6. สามแพร่ง
7. ป้ายรถเมล์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย (ใกล้เสาชิงช้า)
8. ป้ายรถเมล์ สถานีสามยอด (ใกล้คลองโอ่งอ่าง)

มีจำนวน 4 คัน จำนวน 20 ที่นั่ง ผู้พิการก็นั่งได้นะ 1 รอบการเดินรถใช้เวลา 1 ชั่วโมง แต่ก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพการจราจรในเวลานั้นๆด้วย จะออกจากต้นทางทุก ๆ 30 นาที

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลกรุงเทพมหานคร